Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Plejády skla

Uměleckoprůmyslové museum v Praze - historická budova (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

01. 01. 2021

Dlouhodobá expozice představuje část světově proslulé sbírky autorského skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze druhé poloviny 20. a začátku 21. století v celé její šíři.

Dlouhodobá expozice Plejády skla 1946 – 2019, která zatím představila plastiky komorních rozměrů, je rozšířena o další sál s bezmála padesáti rozměrnými autorskými exponáty. Expozice tak představuje část světově proslulé sbírky autorského skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze druhé poloviny 20. a začátku 21. století v celé její šíři.

„Zatímco první sál Plejád představuje skleněnou plastiku komorních rozměrů z uvedeného období, a připomíná vlastně svého druhu otevřený depozitář, druhá část výstavy je odlišná,“ říká kurátorka PhDr. Sylva Petrová. „Liší se druhy skleněných děl, tedy obsahem, i výtvarně-prostorovým řešením. Ve druhém sále expozice mají návštěvníci možnost shlédnout téměř padesát většinou rozměrných autorských exponátů ze skla. Navrženy byly  původně do  konkrétních architektonických prostor, nejčastěji zahraničních výstav. V současnosti  jsou poprvé přeneseny do zrestaurovaného sálu historické budovy musea. Autorskému týmu expozice se proto zdálo správné nechat rozvíjet svobodný dialog mezi těmito výjimečnými sklářskými díly  a  unikátním interiérem budovy. Chceme tak umožnit návštěvníkům prolnutí dojmů  z děl velikánů  českého umění, řemesla, a designu  19. – 21. století.“

 Proto expozice obsahuje minimum intervenčních prvků – vestaveb a překážek ve vnímání celkového prostoru sálu, či  vstupu přirozeného i umělého světla, aby v tomto věcném pojetí vyniklo to, co je  pro sklářská díla nejpodstatnější: prostor a světlo.   

Ačkoliv řada  vystavených děl je spojena s historicky významnými a proslavenými prezentacemi českého skla v zahraničí po roce 1957, nebyla mnohá z nich v Čechách nikdy vystavena. Do expozice jsou zařazeny historické objekty přímo v těchto výstavách prezentované, i ty, jež byly ve své době opětovně zrealizovány, když se ze zahraničí nevrátily. Jde také o autorské varianty původních děl přibližující úspěchy  z EXPO v Montrealu (1967) či  Ósaky (1970). Řadu těchto objektů z vlastních sbírek nechalo museum pro expozici Plejád skla zrestaurovat, vznik některých výjimečných děl pro tuto expozici také iniciovalo nebo i získalo. Klíčová rozměrná díla jsme doplnili  pracemi sklářů všech generací, řadou vitrailí, instalacemi i objekty, z nichž mnohé jsou v zahraničí známy a jsou i nezřídka publikovány. Jsou to díla výjimečná jak svými koncepcemi, tak zpracováním, a většinou i rozměry. Stejně  je tomu s  lustry, které zde reprezentují v poslední době aktuální polohu art designu mladších autorů – designérů. 

Tento nově instalovaný sál rozšiřující expozici Plejád skla 1946 – 2019 přináší návštěvníkům další zážitky a poznatky. Větší rozměry díla  v materiálu skla  jsou totiž uměleckořemeslnou a technologickou výzvou, kterou bez zkušeností a výjimečných schopností nelze zvládnout. Zvláště v době svého vzniku vzbuzovaly v zahraničí naprostý údiv a dodnes se setkávají s obdivem.

Proto všechny vystavené objekty dokládají  nejen kreativitu  českých umělců,  která ve své době předešla vývoj uměleckého skla ve větě. Dokládají též mistrovství uměleckých řemeslníků, kteří při vzniku těchto děl spolupracovali, i vysoký morální a profesionální kodex kurátorů, kteří se o jejich vznik a uchování zasloužili.

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Šperk – forma – obsah

13. 12. 2023 - 19. 05. 2024
Uměleckoprůmyslové museum v Praze - historická budova (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

Výstava propojuje historické i současné šperky ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Tuto kolekci doplňují šperky autorů a soukromých sběratelů, aktuálně nošené či uchovávané jako památka. Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browserDisable in this text fieldRephraseRephrase current sentence Výbojná i konvenční díla libovolné datace svým setkáním upozorňují na různá sdělení, která mohou šperky nést. V první části výstava přináší téma času – šperky s tvarem nekonečné smyčky, pohyblivá díla včetně mechanických hodinek i šperky z materiálů, které degradují časem, například led nebo mýdlo. V druhé části se výstava soustředí na šperky, které zobrazují jednotlivé figury i výjevy s více aktéry, stejně tak izolované motivy nebo útržky scén. Často jde o motivy užívané napříč staletími, třeba Eróta/Amora a jeho šípu. Celý obraz vzniká až spojením šperku s lidským tělem. Závěr výstavy patří dílům, která naznačují ideje šperkových instalací stálé expozice UPM ART, LIFE. Umění pro život. Zvou diváka, aby pokračoval k expozičním okruhům Šperk a světlo (v sále E) a Šperk a tělo (v sále D). Výstavu doprovází stejnojmenná kniha Šperk – forma – obsah. I ona v kapitolách Šperk a čas, Šperk a světlo, Šperk a tělo a Šperk a figura pojednává ideje jak výstavy, tak stálé expozice UPM. Muzejní web a sociální sítě obohacují výběr vystavených a publikovaných děl o práce studentů českých a slovenských vysokoškolských ateliérů zaměřených na šperk. Edit in Ginger× Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browserDisable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.