Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Šperk – forma – obsah

Uměleckoprůmyslové museum v Praze - historická budova (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

13. 12. 2023 - 19. 05. 2024

Výstava propojuje historické i současné šperky ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Tuto kolekci doplňují šperky autorů a soukromých sběratelů, aktuálně nošené či uchovávané jako památka.

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentence

Výbojná i konvenční díla libovolné datace svým setkáním upozorňují na různá sdělení, která mohou šperky nést. V první části výstava přináší téma času – šperky s tvarem nekonečné smyčky, pohyblivá díla včetně mechanických hodinek i šperky z materiálů, které degradují časem, například led nebo mýdlo. V druhé části se výstava soustředí na šperky, které zobrazují jednotlivé figury i výjevy s více aktéry, stejně tak izolované motivy nebo útržky scén. Často jde o motivy užívané napříč staletími, třeba Eróta/Amora a jeho šípu. Celý obraz vzniká až spojením šperku s lidským tělem. Závěr výstavy patří dílům, která naznačují ideje šperkových instalací stálé expozice UPM ART, LIFE. Umění pro život. Zvou diváka, aby pokračoval k expozičním okruhům Šperk a světlo (v sále E) a Šperk a tělo (v sále D).

Výstavu doprovází stejnojmenná kniha Šperk – forma – obsah. I ona v kapitolách Šperk a čas, Šperk a světlo, Šperk a tělo a Šperk a figura pojednává ideje jak výstavy, tak stálé expozice UPM. Muzejní web a sociální sítě obohacují výběr vystavených a publikovaných děl o práce studentů českých a slovenských vysokoškolských ateliérů zaměřených na šperk.

Edit in Ginger×

Šperkšperkšperk

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.