Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Retro týden knihoven

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

03. 10. 2016 - 09. 10. 2016

Retro týden knihoven. Zveme vás do studovny knihovny VMG, která se promění v místo, kde můžete nasát atmosféru 60. - 70. let.

Zveme vás do studovny knihovny VMG, která se promění v místo, kde můžete nasát atmosféru
60. - 70. let. Budete mít možnost prohlédnout si dobové knihy, výstavu Zlatá léta českého filmového plakátu a na Rajském dvoře si připomenout, jak se dříve kempovalo.
Ve čtvrtek  6. října budeme s dětmi číst ve stanu oblíbené pohádkové knihy.

Další akcí bude výstava a přednáška Marka Hofmana, která připomene nezapomenutelnou osobnost Československé populární hudby, Waldemara Matušku a jeho vystoupení na Českolipsku.
Vzpomínkový podvečer se uskuteční v Biberově kapli VMG 6. října od 17.00 hodin.
Účast přislíbil blízký přítel Waldemara a zakladatel jeho muzea v Jaroměři – Josefově, pan Miroslav Frost, který povypráví o jejich přátelství, přiveze ukázat raritní desky a exponáty ze své sbírky. Na malé výstavě si budete moci přečíst životopis a zajímavosti z umělcova života, prohlédnout si některé jeho LP a SP desky a unikátní fotografie, které nebyly nikdy publikovány. Večerem také zazní známé i dosud nikdy nevydané Matuškovy písně.

Celý týden zakončí 8. října od 9-12 a 13-17 hodin  Ambit plný knih. Jedná se o první ročník burzy knih, do které se můžete zapojit i vy prodejem svých knih, které už doma nevyužijete. Přihlásit se můžete během září v muzejní knihovně.

6. 10. Čtení ve stanu -  na Rajském dvoře si připomeneme, jak se dříve kempovalo.V 10.00, 11.00 a 14.00 hodin budeme s dětmi číst ve stanu oblíbené pohádkové knihy 60. - 70. let.

6. 10. v 17.00 hod. - Waldemar Matuška na Českolipsku
Povídání  a výstava Marka Hofmana o Waldemaru Matuškovi a  jeho vystoupeních v České Lípě. Přednášky se zúčastní a zavzpomíná také pan Miroslav Frost, zakladatel muzea Waldemara Matušky a jeho blízký přítel. Účast přislíbil i syn W. Matušky, Miroslav. Spojeno s poslechem Waldemarových známých i neznámých písniček. 

8. 10.  od 9-12 a 13-17 hodin
Celý týden zakončí akce Ambit plný knih. Jedná se o první ročník burzy knih.

 


Vyhledat muzeum


Aktuality

Motýlí noc


Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Motýlí noc – vzdělávací akci určenou nejen pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi. od 19.00 hod v Prysku v penzionu U Šmídů Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Entomologický klub při Labských pískovcích – Pobočka České společnosti entomologické, pořádají Motýlí noc – vzdělávací akci určenou nejen pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi. Na co se návštěvníci mohou těšit? Na světelné odchytové plochy instalované v údolí Pryského potoka, na determinaci zachyceného hmyzu a také na populárně naučný výklad. „Připravena bude také expozice Severočeská entomologie a zájemci si mohou přinést k odborné determinaci také vlastní entomologické sběry z domácích lapačů či okenních parapetů,“ doplňuje Lukáš Blažej, muzejní zoolog bezobratlých. Přednáškový program mimo venkovní prostor bude zázemím i při případné nepřízni počasí. Pro noční pohyb venku doporučujeme vzít si vlastní baterku. Program je zdarma a za finančního přispění Libereckého kraje. Více informací můžete před akcí získat u zoologa bezobratlých VMG CL Bc. Lukáše Blažeje (blazalukas@gmail.com, +420 739 089 629).

Přečíst více

Setkávání

27. 06. 2022 - 18. 09. 2022
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Setkávání – společná výstava obrazů čtyř umělců, čtyř rozdílných osobností, které se výjimečně sejdou v jednom prostoru galerie Jídelna. Jana Heřmanová se narodila v roce 1970 v Liberci. Po studiu oděvního výtvarnictví strávila dva roky studia na Technické univerzitě v Liberci a nakonec si dokončila vzdělání na Masarykově univerzitě jako arteterapeut. Základy kresby a malby se učila pod vedením Jiřího Látala, ředitele Vyšší odborné školy restaurování v Litomyšli. Maluje převážně olejomalby, ráda však pracuje i s jinými technikami malby, kresby, grafiky a malby na hedvábí. Její obrazy jsou víceméně realistické, využívá však i symbolismus a jako arteterapeut se snaží pracovat s prožitkem a výtvarně jej zaznamenat. Kromě malby se aktivně věnuje práci se sklem – umělecké vitráži a také vlastní volné keramické tvorbě. Miroslav Pangrác ml. se narodil 9. ledna 1967 v Praze. Od útlého věku získával zkušenosti v ateliéru svého otce, akademického sochaře, a v ateliérech rodinných přátel malířů a sochařů. Dnes pracuje v poklidu svého malého žižkovského ateliéru. Hledá skrytou krásu ve tvarech a symbolech ve spojení s barevným souzněním. Jeho primární malířskou technikou je malba akrylem a olejem, jak na kartonu, tak i na rozměrných plátnech, maluje v cyklech. Daniel Váchal se narodil 25. 8. 1969 v Ústí nad Labem. V současné době se kromě volné výtvarné tvorby věnuje tvorbě a malbě vitráží, historické vitráže také restauruje. Žije a tvoří v Kamenickém Šenově. Výtvarník s výrazným a osobitým rukopisem, má rád velký formát a do svých maleb stylizuje biblické i světské děje a postavy. Inspiraci čerpá z mytologie, náboženství, historie, běžných životních situací a osobních prožitků, ale také z podvědomí, snů a duchovních vizí. Milan Pokorný se narodil v roce 1959. Nyní žije a maluje v Radimovicích u Želče v jižních Čechách. Vzdělání v oborech výtvarných se mu dostalo od docenta Jaroslava Kříže a odborného asistenta Rudolfa Riedlbaucha v Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze. Další náhled i orientaci získával od Jiřího Ševčíka a Rostislava Šváchy. To ovlivnilo jeho následné životní putování za uměním. Nejprve do Divadla na Vinohradech a poté k Československým cirkusům a varieté. Do roku 2019 pracoval v polygrafii. Námětová různost obrazů ukazuje na autorovo pozorovatelské založení. Setkáváme se tak s osobitou krajinou, s figurou, také s filozofickým zamyšlením nad lidským údělem, povahou a vztahy, ale i s náboženskými a potažmo všelidskými vztahy.

Přečíst více

Komenský v komiksu

27. 06. 2022 - 30. 09. 2022
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Výstava, která se koná k výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského (1592–1670), komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo Učitele národů. KOMenský v KOMiksu – kreslený život „Učitele národů“ Symbolicky na Mezinárodní den dětí, tedy 1. 6., se ve Vlastivědném muzeum a galerii v České Lípě otevře unikátní výstava o J. A. Komenském, která zdaleka není určena jen dětem a mladé generaci. Putovní výstava bude obohacena vzácnými knihami a portrétem Komenia z muzejních sbírek. Výstava, která se koná k výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského (1592–1670), komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo Učitele národů. Rozsáhlý prostor českolipské galerie Chodba tak zpřístupní známé i méně známé historické události vztahující se ke Komenského životu. Vlastivědné muzeum expozici doplní o knihy ze 17. a 18. století, mezi nimiž návštěvníci naleznou i nejznámější z Komenského titulů Labyrint světa a ráj srdce, Bránu jazyků otevřenou a Orbis pictus, či učebnice Paula Conopaea, profesora gymnázia a převora kláštera v České Lípě. Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková, svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstavu doplňují interaktivní prvky, jejichž autorkou je Andrea Koblasová. Pro dětské návštěvníky budou připraveny pracovní listy k výstavě, na školní třídy se těší muzejní edukátoři. V návaznosti na výstavu vyšla v nakladatelství Portál kniha S Komenským do komiksu, oceněná Zlatou stuhou za literární zpracování v kategorii literatura faktu pro děti a mládež. Kniha s podtitulem Únikovka s Amosem bude k zakoupení v muzejní pokladně. Výstava je zapůjčena z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a potrvá do 30. 9. 2022.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.