Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

13 km objevů

Vlastivědné muzeum ve Slaném

04. 05. 2021 - 30. 09. 2021

Největší výstavní počin na Slánsku představí nálezy z obchvatu města. Výstavu připravil široký tým odborníků a výstavních specialistů především z Archeologického ústavu AV ČR s podporou Města Slaného a Středočeského kraje.

Velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů, kterou připravil široký tým odborníků a výstavních specialistů především z Archeologického ústavu AV ČR s podporou Města Slaného a Středočeského kraje. Jde o vůbec největší výstavní projekt v našem městě a regionu za několik posledních desetiletí. Moderním a atraktivním způsobem bude představeno množství unikátních archeologických nálezů, které byly po tisících let odhaleny při stavbě severního obchvatu města (silnice I/16 Slaný – Velvary). Expozice vás doslova vtáhne do života v pravěku – na vlastní kůži si vyzkoušíte, jaké to bylo žít v našem kraji v krásné i drsné době prehistorie. Podíváte se do období od mladší doby kamenné po raný novověk, důraz bude kladen mj. na kulturu zvoncovitých pohárů (nazvanou dle tvaru keramiky), která svými výboji za použití technické novinky – luku a šípu - ovládla středoevropský prostor. U Slaného zanechala své dosud nejrozsáhlejší v Čechách známé pohřebiště. Vyzkoušet si budete moci dokonalé repliky starobylých předmětů, naučíte se původní rukodělné techniky, shlédnete videoprojekce včetně 3D rekonstrukcí. Připraveny jsou zábavné hry, dílny a úkoly nejen pro děti. Pestrá bude také nabídka upomínkových předmětů. 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.