Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Archeologie třicetileté války v západních Čechách

Národopisné muzeum Plzeňska (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)

20. 10. 2016 - 26. 02. 2017

Vernisáž výstavy se v Národopisném muzeu Plzeňska uskuteční ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 17:00 hod. Výstava bude návštěvníkům přístupna od 21. 10. 2016 do 26. 2. 2017. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Hlavním cílem výstavy je seznámit návštěvníky s možnostmi, jak archeologie přispívá k poznání událostí třicetileté války. Tyto možnosti jsou představeny na příkladech archeologicky zkoumaných lokalit na území západních Čech. Nejde jen o výzkumy bojišť, jakými jsou v Plzeňském kraji Třebel a Rozvadov. Poznání každodenního života obyvatel přinášejí výzkumy zaniklých vesnic na Rokycansku – Bukova, Cetkova a Rovného. Negativa událostí třicetileté války přiblížily i archeologické výzkumy v Rokycanech a v Merklíně, kde se podařilo zachytit pozůstatky hrnčířské dílny. Větší pozornost bude věnována Plzni, kde složitý vývoj ukazují také výsledky archeologického výzkumu lokality „U Zvonu“. Obavy obyvatel dokládají také nálezy depotů nejen mincí, tyto nevyzvednuté cennosti svědčí o tragickém osudu svých původních majitelů. Výstava je výsledkem spolupráce Západočeského muzea v Plzni a Katedry archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni, pro kterou jde o jeden z výstupů projektu „Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech“, podpořený Grantovou agenturou České republiky, registrační číslo projektu 15-03380S. Kurátor výstavy: Mgr. Jiří Orna, tel: 731 446 353

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.