Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Lidová architektura Plzeňského kraje

Národopisné muzeum Plzeňska (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)

26. 07. 2018 - 30. 09. 2018

Putovní výstava, věnovaná lidové architektuře Plzeňského kraje, vznikla ku příležitosti Roku lidové architektury 2017. Výstava bude pro všechny návštěvníky přístupná zdarma v průjezdu Chotěšovského domu. Těšíme se na Vás!

Putovní výstava vznikla v roce 2017 u příležitosti „Roku lidové architektury 2017“. Dle územní působnosti spolupracovali na její přípravě odborní pracovníci všech muzejních institucí zřizovaných Plzeňským krajem. Na příkladu vybraných staveb představí výstava návštěvníkům jednotlivé památkové zóny a rezervace, kterých se v současné době na území Plzeňského kraje nachází téměř 50. Opomenuta nezůstanou ani základní specifika lidového stavitelství té které oblasti. Vzhledem k tomu, že se na přípravě výstavy podílelo rovněž národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni, bude pozornost věnována také památkovým zónám a rezervacím na území Plzně – města. Představeny tak budou venkovské památkové rezervace Božkov, Černice a Koterov, spolu s památkovými zónami Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Křimice, Lobzy, Radčice a Újezd.

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.