Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje

Národopisné muzeum Plzeňska (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)

13. 02. 2020 - 13. 04. 2020

Plzeňský kraj snaží podpořit řemeslníky, kteří doposud ovládají výrobní postupy a technologie tradiční výroby. Cílem výstavy je seznámit návštěvníky s tvorbou všech oceněných a současně s projektem „Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje“.

Ve dnech 14. 2. – 13. 4. 2020 se ve výstavním sále Národopisného muzea Plzeňska uskuteční výstava věnovaná tradičním řemeslům a řemeslné výrobě Plzeňského kraje. Svou tvorbu zde budou představovat řemeslníci a řemeslnice, oceněné v letech 2017 – 2019 titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje.

K udělování tohoto titulu se Plzeňský kraj připojil v roce 2017. Celý projekt vychází z dlouhodobé koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Plzeňském kraji a zejména nemateriální kulturní dědictví. Plzeňský kraj tak reagoval na výzvu UNESCO „Žijící lidské poklady“ a navázal také na celostátní titul „Nositel tradice lidových řemesel“ udělovaný každoročně již od roku 2001.

Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby se Plzeňský kraj snaží ocenit zejména řemeslníky, kteří dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby, a to v oborech, které jsou zásadním způsobem ohroženy, nebo jim hrozí zánik, a přiměřeně svým možnostem předávají svoje znalosti a prezentují své výrobky na veřejnosti

Mezi lety 2017 a 2019 bylo takto oceněno celkem 10 řemeslníků a řemeslnic, jejichž tvorbu a profesní dráhu výstava představí:
- Josefa Hrůza z Kyšic v oboru bednářství;
- Ing. Jaromír Konrady v oboru tradiční výroba chodských dud (a dalších drobných lidových hudebních nástrojů);
- Marie Kopecká v oboru výroba krojů se zaměřením na oblast širšího Domažlicka;
- Jiří Kožený v oboru zhotovování soustružených hraček a betlémů;
- Dana Soukupová v oboru tradiční drátenictví;
- Jan Šup v oboru tradiční pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů (včetně košíkářství);
- Miloslav Trefanec z Čínova v oboru kovářství;
- Martin Volf z Kolovče v oboru hrnčířství;
- Rudolf Volf z Kolovče v oboru hrnčířství;
- Jiří Wallner v oboru tradiční stavební kovářství.

Výstava vznikla ve spolupráci s Plzeňský kraj a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace

Vernisáž se uskuteční 13. února od 17 hodin, výstava potrvá od 14. února do 13. dubna 2020. Vstupné: plné 40,-- Kč, snížené 20,-- Kč.

https://zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/mistri-tradicni-rukodelne-vyroby-plzenskeho-kraje

https://www.facebook.com/events/120854035910411/

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.