Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Neztratit víru v člověka / Příběh dětí

Národopisné muzeum Plzeňska (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)

30. 04. 2019 - 28. 07. 2019

Dvojice putovních výstav Židovského muzea v Praze, věnovaných životu židovských dětí za Protektorátu Čechy a Morava a v terezínském ghettu.

Ku příležitosti letošního ročníku Plzeň: Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa jsme pro Vás v "Konírně" našeho muzea připravili k návštěvě dvojici vzájemně se doplňujících putovních výstav, zapůjčených od Židovské muzeum v Praze. Obě výstavy jsou věnovány životu židovských dětí v Protektorátu Čechy a Morava a v ghettu Terezín.

NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA: PROTEKTORÁT OČIMA ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ
Výstava představuje dětem a mladým lidem různé aspekty života Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich šesti tehdejších vrstevníků. Jejím záměrem je přiblížit především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou. Výstava představuje osobní příběhy konkrétních židovských dětí a jejich rodin jako klíč k pochopení historických událostí předválečného a válečného Československa. Pro přiblížení historické problematiky zejména mladým návštěvníkům byly při tvorbě výstavy využity autentické materiály, z nichž mnohé vytvořily samy děti: úryvky z deníků, korespondence, kresby ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty.

PŘÍBĚH DĚTÍ: KRESBY DĚTÍ Z TEREZÍNSKÉHO GHETTA
Sbírka dětských kreseb z ghetta Terezín je naprosto ojedinělou a nejrozsáhlejší sbírkou dětské kresby na světě. Čítá na 4 500 prací židovských dětí, které prošly během druhé světové války terezínským ghettem. Všechny kresby obsažené ve sbírce vznikly v krátkém období necelých dvou let (1942–1944) v hodinách kreslení organizovaných absolventkou Bauhausu, Friedl Dicker-Brandeisovou. Výstava je rozdělena do osmi tematických celků, které popisují historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava za holocaustu s důrazem na život v Terezíně, a to především tak, jak byl vnímán dětskýma očima. Každý z následujících 4 panelů obsahuje jednu tematickou část, ke které je vybráno 5 až 7 kreseb a krátký informační text uvádějící do historických souvislostí. Souhrnně tak panely zahrnují 8 tematických celků, které sledují jednak historii židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava za holocaustu, jednak věnují pozornost samému průběhu holocaustu, s důrazem na život v Terezíně, a to především tak, jak byl vnímán dětskýma očima.

Obě výstavy budou návštěvníkům v otevírací době našeho muzea přístupné zdarma.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.