Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Památky osiřelé

Národopisné muzeum Plzeňska (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)

06. 03. 2018 - 01. 07. 2018

Putovní výstava, věnovaná zanikajícím a osiřelým památkám v pohraničí, připravená v roce 2016 spolkem pro obnovu památek Omnium, z. s. ve spolupráci s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

V minulých dvou desetiletích se podařilo ve spolupráci českých spolků, měst, obcí a německých krajanských organizací zachránit velké množství památek na území České republiky v oblastech bývalých Sudet. Většina objektů se dostala do velmi špatného stavu v důsledku problematického vývoje památkové péče v komunistické éře. Přes všechny tyto úspěchy a vzájemnou spolupráci obou stran zůstává, zejména v příhraničních oblastech, velké množství památek, které jsou stále ve velmi zuboženém stavu a čekají na své zachránce. Putovní panelová výstava byla připravena v roce 2016 spolkem pro obnovu památek Omnium, z. s. ve spolupráci s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Výstava se snaží upozornit na opuštěné, osiřelé a zanedbané sakrální památky na území České republiky. Výstava bude všem návštěvníkům přístupna zdarma. Těšíme se na Vás!


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.