Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Stavění máje v Národopisném muzeu Plzeňska

Národopisné muzeum Plzeňska (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)

Ve čtvrtek 25. 4. v Národopisném muzeu Plzeňska společně postavíme májku. V rámci programu vystoupí Dětský folklorní soubor Mladinka, Dětský taneční soubor Boleváček a připraveno pro Vás máme mnoho dalšího.

Tradice stavění „májí“ je oslavou jara a nově probuzeného života přírody po končící zimě. Na venkově byl tento zvyk původně spjat se Svatodušními svátky a až v průběhu 2. poloviny 19. století se přenesl do podvečera posledního dubnového dne. Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května byla odedávna připisována nadpřirozená moc a spojena byla především s „vyháněním čarodějnic“. O této noci stavěli chlapci na důkaz své lásky vyvoleným dívkám před domy ozdobené a opentlené břízky. Na návsích bývaly stavěny také velké tzv. „babské máje“. Slavnost se končila druhého dne obřadnou hrou na „Krále“ a „stínáním“ kohouta či „žáby“. Stavění „Máje“ v Národopisném muzeu Plzeňska v letošním roce volně navazuje na vynášení Morany. V průběhu odpoledního programu budou moci návštěvníci shlédnout vystoupení dětských folklorních souborů Boleváček a Mladinka. Nechybět bude ani netradiční občerstvení a posezení u táborového ohně s členy plzeňského Junáka Program: 15:00 – zahájení (úvodní slovo / přivítání všech účastníků) 15:30 – 16:00 hod. – vystoupení Dětského folklorního souboru Boleváček 16:00 – 16:30 hod. – vystoupení Dětského folklorního souboru Mladinka 16:30 hod. – stavění Máje / „stínání žáby“ 16:30 – 20:00 hod. – opékání buřtů a dalších dobrot u táborového ohně s hudebním „táborákovým“ doprovodem členů Junáka – Českého skauta Akce je pro všechny návštěvníky zdarma. Zájemci o opékání buřtů si své dobroty přinesou s sebou!

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.