Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Výstava 100 let Národopisného muzea Plzeňska

Národopisné muzeum Plzeňska (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)

Dne 28. 9. 2015 uplyne 100 let od zpřístupnění stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska. Autoři návštěvníkům přiblíží okolnosti založení muzea a současně s tím také historii jedné z nejkomplexnějších etnografických sbírek u nás.

Dne 28. září 2015 uplyne přesně 100 let od prvního provizorního zpřístupnění stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska. Bohaté a zprvu soukromé sbírky Ladislava Lábka a dalších významných plzeňských sběratelů, byly roku 1915 instalovány v nově upravených a zrekonstruovaných interiérech gotické a později barokizované stavby tzv. Gerlachovského domu č. p. 4 v někdejší Masokrámské, dnes Dřevěné ulici. Před plánovaným stržením byl objekt v roce 1912 uchráněn členy Kroužku přátel starožitností v Plzni v čele s budoucím ředitelem muzea, Ladislavem Lábkem. V průběhu 30. a 40. let muzeu postupně expandovalo do prostor tzv. Chotěšovského č. p. 13, obráceného svým nezaměnitelným renesančním průčelím do náměstí Republiky. V průběhu uplynulých 100 let se nejen Ladislavu Lábkovi, ale také jeho nástupkyni PhDr. Marii Ulčové, podařilo shromáždit jedinečný soubor sbírkových předmětů, které národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni v současné době řadí k největším etnografickým muzeím v ČR. Výstava návštěvníkům přiblíží okolnosti záchrany a rekonstrukce Gerlachovského domu; vznik Národopisného muzea Plzeňska a roli, kterou při záchraně této jedinečné kulturní památky sehráli členové Kroužku přátel starožitností v Plzni, Společnosti pro národopis a ochranu památek v Plzni a mnozí další. Cílem autorů je nejen představení historického pozadí vzniku Národopisného muzea Plzeňska, ale v samostatné části výstavy také co nejširší škálu sbírkových předmětů, kterými národopisné oddělení ZČM v Plzni, p. o. do současné doby dokumentuje každodenní život obyvatel Plzně a Plzeňska.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.