Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zapomenutá místa pohraničí

Národopisné muzeum Plzeňska (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)

14. 06. 2018 - 29. 07. 2018

Putovní výstava, kombinující archeologické a etnografické / antropologické přístupy k dějinným změnám druhé poloviny dvacátého století v oblasti pohraničí na Tachovsku.

Putovní výstava nese název „Zapomenutá místa pohraničí - 50 let vývoje krajiny očima archeologie“ a veřejnosti bude v našem muzeu zdarma zpřístupněna od 14. 6. do 29. 7. 2018.

Výstava je výsledkem dlouhodobého archeologického i antropologického výzkumu pracovníků Katedry antropologie a archeologie FF ZČU a je finančně podpořena Programem přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. „Téma „zmizelých míst“ v česko-německém a česko-rakouském pohraničí se v posledních letech těší rostoucímu zájmu veřejnosti na české i německé straně. Prostřednictvím moderních archeologických technologií byla zmapována rozsáhlá oblast pohraniční části na Tachovsku s primárním zaměřením na zaniklé obce a výrobní areály (mlýny, hamry, leštírny atd.) relikty železné opony“ a jejích obslužných zařízení a jejich vlivu na krajinu. V rámci výstavy se návštěvníci mohou seznámit s klíčovými událostmi, zasahující do pohraniční oblasti Tachovska, jako jsou pochody smrti, kolony vězňů koncentračních táborů, akce pohraniční stráže a především s problematikou změn struktury krajiny a obyvatel v průběhu období Studené války. Výstava nabídne výsledky celé řady archeologických výzkumů, které se v oblasti západočeského pohraničí odehrály v období posledních deseti let a zároveň umožní návštěvníkovi seznámit se moderními praktikami soudobého archeologického výzkumu. „Stopy po událostech spjatých s takzvanou „železnou oponou“ jsou dodnes patrné v krajině, ale rychle mizí, proto je potřeba je veřejnosti připomínat a nenechat na ně zapomenout“ doplňuje Gabriela Fatková, vedoucí projektového týmu.

Výstava byla v premiéře představena návštěvníkům Muzea Českého Lesa v Tachově a nyní se přesouvá do Národopisného muzea Plzeňska. Její další zastávka bude na podzim 2018 v muzeu ve Weidenu v horní Falci a v roce 2019 se nakonec přesune i do Prahy na sídlo Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice.

Výstava je dílčí aktivitou realizovanou v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska / Präsentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau a je pořádána ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově.

Autoři výstavy: Lenka Starková, Michal Rak, Lukáš Funk, Lucie Galusová Kontakty: - Mgr. Lenka Starková Ph.D. e-mail: lstarkov@kar.zcu.cz, tel.: +420 737 877 104 - Mgr. Gabriela Fatková, PhD. e-mail: gfatkova@ksa.zcu.cz, tel. +420 723 298 449


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.