Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Schwarzenberský palác – Sbírka starého umění

Ohodnoťte muzeum

Národní galerie v Praze

Schwarzenberský palác je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze. Národní galerie zde představuje stálou expozici Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách


4,2
Celkový dojem z muzea

Schwarzenberský palác

Schwarzenberský palác je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze a výraznou dominantou Hradčanského náměstí. Pro hraběte Jana ml. z Lobkovic postavil toto sídlo architekt Agostino de Galli v letech 1545 – 1567, kdy docházelo k obnově Pražského hradu po velkém požáru.

 

Palác, rozvržený do tří křídel obklopujících arkádový dvůr, je v mnohém ovlivněn italskými renesančními vzory. V jeho držení se postupně vystřídali Lobkovicové, císař Rudol II., Rožmberkové, Švamberkové, Eggenberkové a Schwarzenberkové, po nichž zůstal paláci jeho současný název. Stavba si z velké části uchovala původní renesanční podobu, a to nejen zvenčí, ale i zevnitř. Začátkem 18. století provedl barokní úpravy paláce Marcantonio Canevalle a později dle návrhu Antonia Erharda Martinelliho také Thomas Haffenecker. Na konci 18. a v první polovině 19. století proběhly klasicistní úpravy paláce a v 19. a 20. století dvě rozsáhlé obnovy sgrafitové výzdoby jeho fasády. Od roku 1910 sloužila budova výstavním účelům – nejprve jako Technické a později jako Vojensko historické muzeum. Po dokončené rekonstrukci objektu byla v březnu 2008 v jeho třech podlažích otevřena  stálá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, nazvaná „Baroko v Čechách".

 

Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách

Stálé expozice Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Vojenského historického ústavu v Praze Sochařská část expozice Od rudolfínského umění po baroko v Čechách je instalována v přízemí objektu. Zde rovněž najdeme malířské a sochařské „skicárium," přibližující dílenskou praxi barokních ateliérů. Ve 2. a 1. patře paláce je představena tvorba nejvýznamnějších umělců v rozpětí od pozdní renesance do konce 18. století. Klíčovým osobnostem Karla Škréty a Petra Brandla byly vyčleněny reprezentativní prostory paláce. V záměrné konfrontaci byly instalovány portréty Petra Brandla a Jana Kupeckého. Instalací obrazů podle bilaterální symetrie je připomenuta dobová obliba šlechtických obrazáren. V suterénu paláce byla v roce 2009 otevřena stálá expozice „Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze", která návštěvníkovi představuje umělecké řemeslo středoevropského kulturního prostoru od manýrismu přelomu 16. a 17. století až po klasicismus. Naopak pod unikátním barokním krovem paláce byla v únoru 2011 zpřístupněna expozice nejcennějších historických zbraní z 15. až 19. století ze sbírek Vojenského historického ústavu nazvaná „Císařská zbrojnice." Součástí expozice je také Grafický kabinet, kde probíhají krátkodobé výstavy kreseb a grafických listů z rozsáhlého fondu Národní galerie.

 

Rudolfínské umění (H. von Aachen, B. Spranger, A. de Vries...)
Barokní sochařství (J. J. Bendl, M. B. Braun, F. M. Brokof...)
Barokní malířství (K. Škréta, M. L. Willmann, P. Brandl, J. Kupecký, V. V. Reiner, N. Grund...)
Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze (suterén paláce)


V suterénu paláce Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky barokaCísařská zbrojnice (na půdě paláce). Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

 

 

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny do 30 osob nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných. Objednávky nejméně dva týdny předem. Cena: česky 30 Kč za os. (21 – 30 os ve skupině), 600 Kč (skupina do 20 os) + vstupné, výklad v cizím jazyce 1200 Kč za skupinu do 15 osob nebo 1500 Kč za skupinu 16 - 25 os + vstupné

 

NAROZENINY V GALERII

Narozeniny vašeho dítěte proběhnou netradiční formou – hosté se promění v postavy z uměleckých děl, hrají hry a věnují oslavenci vlastnoručně vyrobený dárek. Pro starší děti nabízíme programy „Slavnost bohů“ či „V urozené společnosti“, pro mladší „Zvířátka u Orfea“. Vhodné pro děti od 7 do 12 let. Rezervace: nutná alespoň měsíc předem    

                                                                                                                            

ÚKOLY A HÁDANKY PRO RODINY S DĚTMI

„Návštěva v ptačí říši“ a „Cesta barokem s věrným přítelem“

K rodinné vstupence je možné u pokladny vyzvednout pracovní listy pro děti ve věku 3 –6 a7 – 11 let (zdarma) v rámci projektu Rodiny v Národní galerii.

 

HMATOVÁ EXPOZICE NEJEN PRO NEVIDOMÉ

DOTEKY BAROKA

Expozice odlitků barokních soch v suterénu paláce. Exponáty jsou opatřeny popiskami v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku.

PROGRAMY

Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře

Povídání o sochách – co je volná socha, sousoší, reliéf…

Matyáš Bernard Braun a jeho alegorie z Kuksu - o naší významné barokní památce. Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru. Rezervace: nejméně tři týdny předem 

Z paláce do paláce - Netradiční oslava narozenin: v dobových kostýmech budeme cestovat mezi starými paláci, zatancujeme si, vyrobíme šperk a zúčastníme se slavnostní hostiny.

Rezervace na: tel.233081720, ssueduc@ngprague.cz

 

Zaměření: umění, galerie

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky
Žádná aktualita

Kontakty

Adresa:

Schwarzenberský palác – Sbírka starého umění
Hradčanské náměstí 2
110 15 Praha
GPS: 50.089070993535, 14.396899736857

Telefon:

+420223081713


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
5,0
Lidé v muzeu
3,0
Služby návštěvníkům
4,5
Doprovodné akce
0,0
Zobrazit všechna hodnocení muzea (2)
4,2
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.