Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Výstavní síň Masné krámy

Ohodnoťte muzeum

Západočeská galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni je nejvýznamnější galerijní institucí Plzeňského kraje.


3,4
Celkový dojem z muzea

Sbírky Zpadočeské galerie pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Sbírkový fond v současnosti čítá přes 10 000 děl.

Západočeská galerie v Plzni využívá k výstavním účelům dva historické objekty v centru města - někdejší středověkou tržnici, od r. 1972 výstavní síň „Masné krámy“, a zrekonstruovaný goticko-renesanční dům č. p. 13 v Pražské ulici, tzv. výstavní síň "13".

Náročný výstavní program, vydavatelská činnost a kvalita sbírek řadí Západočeskou galerii v Plzni k nejvýznamnějším muzeím a galeriím v republice. Ve výstavních síních představuje krátkodobé výstavní projekty. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Výstavní síň Masné krámy, Pražská 18/353

Budova středověké masné tržnice byla postavena v roce 1392 v místech bývalého městského parkánu. Dnes tvoří její průčelní obrys s malebným cimbuřím charakteristickou dominantu spodní části Pražské ulice a Křižíkových sadů. Jedna z mála dochovaných staveb tohoto typu si z gotické doby uchovala podélný půdorys a některé partie zdiva, novogotická přestavba v roce 1856 vytvořila zvýšením střední části siluetu bazilikální dispozice (boční lodi ve skutečnosti tvořily jednotlivé krámky přilepené k podélné hmotě stavby). Při hlavním vstupu na východní straně byla postavena novogoticky pročleněná stěna s branou, fasáda byla vybavena rozetou, obloučkovým vlysem a štíhlým, protáhlým cimbuřím. Budova sloužila svému původnímu účelu tržnice nejméně do druhé světové války, poté byla využívána jako skladiště. Celou dobu však nezadržitelně chátrala, proto se v poválečných letech začalo vážně uvažovat o jejím stržení. V roce 1962 byl vydán demoliční výměr. Zánik stavby odvrátilo rozhodnutí z roku 1965 využít budovu jako výstavní síň Západočeské galerie v Plzni. V následujícím roce byl architektem Františkem Matějovičem ze Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze připraven projekt rekonstrukce. Průzkumy, řízení celé stavby i roli investora zajistilo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (dnešní Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni). Rekonstrukce proběhla v letech 1967―1971 a v březnu roku 1972 zde byla otevřena nová výstavní síň Západočeské galerie v Plzni Masné krámy, svou dispozicí a uspořádáním vnitřního prostoru v České republice ojedinělá. V duchu dobového názoru pracovala koncepce prostoru s multifunkčním kulturním provozem, což se odrazilo v řešení střední lodi jakožto komorní koncertní síně.

Rekonstrukce, typická pro závěr šedesátých let, respektovala historické konstrukce a detaily, současně však došlo k odstranění novogotické úpravy z 19. století, která v té době za cennou považována nebyla. Gotický vzhled průčelí byl puristicky usměrněn, z členících a dekorativních prvků zůstalo zachováno pouze malebné cimbuří na štítech a objekt doplnily přístavby bočních lodí s horním osvětlením. Příčné zdi v interiéru, které oddělovaly původní krámky od centrálního prostoru, byly nahrazeny prosklenými průhledy, jež posloužily jako vitríny. Rekonstrukce představovala ve svém celkovém řešení kultivovaný a architektonicky kvalitní projekt. V devadesátých letech došlo k úpravě stavby, která toto původní řešení částečně porušila.

V roce 2009 proběhly (paralelně s úpravou výstavní síně „13“) úpravy interiéru podle projektu architekta Romana Kouckého, jenž prostor z hlediska pohybu návštěvníka sjednotil podtržením symetrické trojlodní dispozice a zdůraznil jeho světlý charakter konceptem „velké bílé galerie“ v kontrastu ke „komorní černé galerii“ výstavní síně „13“. V prostoru někdejší šatny pak vznikla galerijní prodejna.

Výstavní síň Masné krámy je využívána rovněž ke kulturním pořadům, mezi nimiž mají tradici pravidelná nedělní hudební matiné, a konají se zde příležitostná společenská setkání.

Zaměření: umění, galerie

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky

Zlaté časy. Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

05. 04. 2023 - 03. 09. 2023
Výstavní síň Masné krámy (Západočeská galerie v Plzni)

Výstava představuje početnou a mimořádně kvalitní kolekci českého umění přelomu 19. a 20. století. Právě tato sbírka ZČG patří k tomu nejlepšímu nejen v rámci jejího sbírkového fondu, ale nepochybně i v kontextu veřejných sbírek v ČR. Belle Époque, jak je tato doba od 90. let 19. století až do začátku první světové války zpětně označována, poskytla důležitý prostor pro etablování uměleckých směrů, jakými byly symbolismus, secese a impresionismus. Výstava zahrnuje všechny tyto důležité směry v dílech významných autorů, jako je například Alfons Mucha, Jan Preisler, František Kupka, Max Švabinský, Jaroslav Špillar, Josef Váchal, Antonín Hudeček či Antonín Slavíček. Návštěvníci mají příležitost zhlédnout díla, která se velmi záhy stala nedílnou součástí českého dějepisu výtvarného umění, v němž zaujímala dominantní postavení. Mezi ně bezesporu patří práce dvou vůdčích osobností té doby – triptych Jaro od Jana Preislera, který se stal klíčovým dílem české secese, a obrazy Antonína Slavíčka, zejména z jeho tzv. ‚kameničkovského‘ období, jež předznamenávaly nástup moderního českého umění 20. století.  

Přečíst více


Kontakty

Adresa:

Výstavní síň Masné krámy
Pražská 13, Pražská 18
301 00 Plzeň
GPS: 49.7476446, 13.3804208

Telefon:

+420377908535;+420377908511

Oficiální stránky muzea:

http://www.zpc-galerie.cz


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
4,0
Lidé v muzeu
3,0
Služby návštěvníkům
3,3
Doprovodné akce
0,0
Zobrazit všechna hodnocení muzea (3)
3,4
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Aktuality

Zlaté časy. Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

05. 04. 2023 - 03. 09. 2023
Výstavní síň Masné krámy (Západočeská galerie v Plzni)

Výstava představuje početnou a mimořádně kvalitní kolekci českého umění přelomu 19. a 20. století. Právě tato sbírka ZČG patří k tomu nejlepšímu nejen v rámci jejího sbírkového fondu, ale nepochybně i v kontextu veřejných sbírek v ČR. Belle Époque, jak je tato doba od 90. let 19. století až do začátku první světové války zpětně označována, poskytla důležitý prostor pro etablování uměleckých směrů, jakými byly symbolismus, secese a impresionismus. Výstava zahrnuje všechny tyto důležité směry v dílech významných autorů, jako je například Alfons Mucha, Jan Preisler, František Kupka, Max Švabinský, Jaroslav Špillar, Josef Váchal, Antonín Hudeček či Antonín Slavíček. Návštěvníci mají příležitost zhlédnout díla, která se velmi záhy stala nedílnou součástí českého dějepisu výtvarného umění, v němž zaujímala dominantní postavení. Mezi ně bezesporu patří práce dvou vůdčích osobností té doby – triptych Jaro od Jana Preislera, který se stal klíčovým dílem české secese, a obrazy Antonína Slavíčka, zejména z jeho tzv. ‚kameničkovského‘ období, jež předznamenávaly nástup moderního českého umění 20. století.  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.