Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Výstavní síň Masné krámy

Západočeská galerie v Plzni

Zobrazit stránku muzea
3,4
Celkový dojem z muzea

Výpis jednotlivých hodnocení

Západočeská galerie v Plzni (Výstavní síň Masné krámy)

5,0
   03. 11. 2019

Přečíst více
Recenze přidal: Zdeňka Šebková

Západočeská galerie v Plzni (Výstavní síň Masné krámy)

2,3
   15. 10. 2017

Byla jsem zde na různých výstavách, letos jsem byla na výstavě fotografií a obrazů s názvem "Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953". Výstava to byla velmi zdařilá. Co se mi na této galerii líbí je to, že se zde konají různé koncerty, či literární akce. Prostor je to pěkný a historicky také zajímavý. Nicméně nejsem spokojená se zdejším personálem, myslím si, že v galerii, či muzeu by se mělo diskutovat o umění a neměli by tedy své návštěvníky pořád kárat...

Přečíst více
Recenze přidal: Nikola Puškárová

Západočeská galerie v Plzni (Výstavní síň Masné krámy)

3,0
   08. 05. 2017

Jde o výstavní síň, kde se obvykle nekoná více výstav současně. Zhruba dvě třetiny výstav hodnotím jako atraktivní spíše pro jiné návštěvníky, než k jakým se osobně počítám. Výstavy bývají opatřeny doprovodnými texty zajímavými, byť ne vždy bezchybnými. Personál profesionální, typický pro hojně navštěvované galerie - není co vytknout, ani nezaujme ničím mimořádným. Služby nehodnotím (prodej publikací, suvenýrů, dostupné WC). Vstupné hodnotím jako spíše vysoké v porovnání s tím, co za ně bývá k vidění, občas je však možnost volného vstupu.

Přečíst více
Recenze přidal: Josef Jůza

Vyhledat muzeum


Aktuality

Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)

28. 09. 2022 - 05. 03. 2023
Výstavní síň Masné krámy (Západočeská galerie v Plzni)

Výstava představuje české salonní umění v jeho evropské dimenzi, jak to mezi léty 1870–1914 bývalo běžnou praxí na tehdejších salonech. Salonní umění patří doposud k málo známým a nedostatečně zkoumaným tématům českého výtvarného umění. Jeho základnu tvořily především výroční výstavy Krasoumné jednoty v Praze. Tyto prezentace měly svou předlohu v pařížských salonech a stejně jako ony nabízely návštěvníkům seznámení s aktuální výtvarnou scénou domácího i zahraničního prostředí včetně širšího kulturního kontextu. Na výstavách bylo žádoucí co nejširší žánrové spektrum, vystavovala se tam díla od historické a náboženské tématiky, přes zátiší, portréty a krajinomalby až po díla mravoličného a anekdotického žánru. Ač převažoval střední proud dobové produkce mezi akademismem a modernou, nechyběla na nich ani vyhraněná díla progresivních uměleckých směrů – realismu, naturalismu, symbolismu, secese a dalších. Výběr děl tvořila výstavní komise, která mezi umění z domácí scény hojně řadila díla z mnoha evropských zemí, například z Německa, Rakouska, Polska, Belgie, Francie, Ruska, Velké Británie a dalších. Více informací na webu ZČG.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.