Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zlaté časy. Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Výstavní síň Masné krámy (Západočeská galerie v Plzni)

05. 04. 2023 - 03. 09. 2023

Výstava představuje početnou a mimořádně kvalitní kolekci českého umění přelomu 19. a 20. století. Právě tato sbírka ZČG patří k tomu nejlepšímu nejen v rámci jejího sbírkového fondu, ale nepochybně i v kontextu veřejných sbírek v ČR.

Belle Époque, jak je tato doba od 90. let 19. století až do začátku první světové války zpětně označována, poskytla důležitý prostor pro etablování uměleckých směrů, jakými byly symbolismus, secese a impresionismus. Výstava zahrnuje všechny tyto důležité směry v dílech významných autorů, jako je například Alfons Mucha, Jan Preisler, František Kupka, Max Švabinský, Jaroslav Špillar, Josef Váchal, Antonín Hudeček či Antonín Slavíček.
Návštěvníci mají příležitost zhlédnout díla, která se velmi záhy stala nedílnou součástí českého dějepisu výtvarného umění, v němž zaujímala dominantní postavení. Mezi ně bezesporu patří práce dvou vůdčích osobností té doby – triptych Jaro od Jana Preislera, který se stal klíčovým dílem české secese, a obrazy Antonína Slavíčka, zejména z jeho tzv. ‚kameničkovského‘ období, jež předznamenávaly nástup moderního českého umění 20. století.
 

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.