Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Moving Image Department #11: IMAGE (of) SILENCE

Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění (Národní galerie v Praze)

20. 09. 2019 - 05. 01. 2020

Z čeho se skládá ticho? Jak jej zachytit? Jak jej zobrazit? Má nicota nějakou substanci? Je neviditelnost formou nepřítomnosti? Jak dočista zmizet? Prázdnota tvoří jádro 11. kapitoly Moving Image Departement.

Prázdnota (obrazu, zvuku, formy, matérie); dech a bezdechost (podmínky života a smrti, barometry křečovité touhy a její tělo bez orgánů); prostor bez objemu, zato s odrazem a ozvěnou (konečná plošnost pocitu a paradox jeho přemíry). Výstava inscenuje zvukové vibrace a percepční přeludy v post-cageovském vakuu smyslů a prožitků a vede nás tak k naslouchání tichu obrazu.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.