Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Podivuhodní tvůrci snů I. – Puvis de Chavannes, Redon, Gauguin

Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění (Národní galerie v Praze)

Komorní výstava představuje kolekci symbolistní kresby a grafiky –v první části díla z 80. a 90. let 19. století od výjimečných francouzských umělců.

Přechod k symbolismu předznamenávají kompoziční kresby nástěnných maleb, jejichž autorem je Pierre Cécile Puvis de Chavannes (1824–1898), které jsou mnohem expresivnější a dynamičtější než definitivní tvar linií na jeho obrazech, a litografie snového mága Odilona Redona (1840–1916). Tematicky je doplňují grafické listy Paula Gauguina (1848–1903), jenž se nechal ovlivnit Puvisovou bezprostředností, citovostí a zjednodušenou kresbou.

Symbolismus se rozvinul počátkem 80. let 19. století ve francouzské poezii a rychle se rozšířil i do dalších uměleckých oblastí v celé Evropě. Stal se spojovacím článkem mezi výtvarným uměním a filozofickými, vědeckými a literárními směry. Tehdejší výtvarné umění nepředstavovalo jednotný styl. Probíhala duchovní obroda umění reflektujícího určité emoce či myšlenky. Symbolismus se vyvíjel paralelně a byl reakcí na impresionismus a realismus. Nová umělecká generace se zaměřovala na zachycení složitých duševních stavů a nálad pomocí uměleckých symbolů, které byly přenášeny prostřednictvím barev, linií a kompozic jako syntéza formy a pocitů, reality a subjektivního prožitku. Symbolisté nacházeli inspirační zdroje jak v literárních příbězích a dobové poezii, tak ve fantaskních a snových představách a vizích, mystických zážitcích, okultismu, exotismu a erotismu. Zajímali se o témata z oblasti mytologie, klasické antiky i ze současnosti. 

Grafický kabinet, 3. patro, Veletržní palác


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.