Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Seznam muzeí

Air Park Zruč

4,0

Přečíst více

Ajeto Art Glass Muzeum

4,7

Přečíst více

Akademie výtvarných umění (Galerie Pavilon)

4,0

Komorní výstavní prostor Pavilon se nachází na malostranském dvorku poblíž Karlova mostu. Místo původně sloužilo jako konírna Saského domu a později jako kůlna. Výstavy jsou vedeny přizvanými kurátory a výstavní plán tvoří z poloviny studenti Akademie výtvarných umění v Praze.

Přečíst více

Archeologický park Liboc

0,0

Přečíst více

Archeopark Netolice

4,5

Prostor bývalého přemyslovského správního hradiště na vrchu sv. Ján v Netolicích je jedním z nejdůležitějších jihočeských archeologických nalezišť. V letech 2000 – 2003 proběhl v prostoru hradiště archeologický výzkum. Ten zachytil mohutné souvrství hradebního systému, které prokázalo existenci opevnění už v 10. století a její několikanásobnou stavební úpravu a přestavbu v následujících dvou staletích. Původní hradební systém byl budován pomocí nasucho skládaných kamenů, dřevěných roštů a hliněných násypů. Již v té době zde bylo zahájeno pohřbívání významných osob a příslušníků významných rodin. Po zániku netolického hradu se na akropoli nepřetržitě pohřbívalo, a to až do zrušení kostela sv. Jana v roce 1788. V roce 2004 začala stavební část projektu archeoparku rekonstrukcí západního úseku hradby nad potokem Rapačov. Předpokladem výstavby hradby bylo její pevné zakotvení do skalního podloží, což vyžadovaly statické předpisy a také skutečnost, že eroze skály a těžba kamene narušily originální rozsah raně středověké hradby. S výjimkou skrytého vnitřního železobetonového kotvení a nahrazení hliněného pojiva pigmentovou maltou probíhaly kamenické práce se snahou napodobit přirozenou skladbu kamene. Opěrná zeď vytvořila prostor pro výstavbu palisády. Roku 2005 zahájil tým Petra Růžičky výstavbu dřevěné části hradebního systému. Na stavbu palisády bylo použito dubové dřevo. Všechny práce (s drobnými výjimkami), počínaje kácením dříví a konče usazováním a spojováním kůlů na místě samém, probíhaly dobovými technologiemi a metodou technologického experimentu. Jelikož vrchní dřevěné části hradeb z archeologického výzkumu nejsou známé, byly použity tři varianty vázání spojování kůlů palisády. V další etapě rekonstrukce hradby vzniklo několik variant dřevěných komor, podle vzoru z Pražského hradu, z Krakova a dalších raně středověkých středisek. Z rekonstrukce je vidět možný vzhled raně středověkého opevnění kastelánského hradu v době počátků českého státu. Kdy v nejvyspělejších částech střední Evropy kamenná architektura hradů, klášterů a měst teprve vznikala. V roce 2006 byl dohotoven ochoz srubové konstrukce a spuštěny internetové stránky www.archeopark-netolice.cz. Následující rok 2007 se konal na akropoli hradiště první ročník Letní archeologické školy. Ta je zde pravidelně pořádána v rámci archeologických praxí studentů. V roce 2008 vydalo město Netolice ve spolupráci se společností Archeos o.s., za přispění prostředků EU, publikaci Archeopark Netolice & Gabreta. Archeologický průzkum přinesl v roce 2009 objevení základů kostela sv. Jana Křtitele s pohřebištěm. Výzkum pohřebiště vznesl novou otázku po původním obyvatelstvu. Roku 2010 byl realizován projekt Sondy do života původních obyvatel Netolic. Rok 2011 přinesl vytvoření nadzemní rekonstrukce nároží kostela sv. Jana a také postavení zábradlí u srázu. Město Netolice realizovalo sanaci skalního masívu pod archeoparkem a rekonstrukci příjezdové komunikace. V roce 2012 pokračovaly práce na archeologickém výzkumu. Roku 2013 vzniklo občanského sdružení Archeopark Netolice. V roce 2014 se stalo hradiště východištěm turistické trasy Linecká stezka a byl zde umístěn kříž na místě původního kostela sv. Jana Křtitele. Kříž zhotovil dřevosochař Baloun. Na přelomu roku zde přibyl naučný panel a následoval za ním další. Roku 2015 se z občanského sdružení Archeopark stal zapsaný spolek. V roce 2016 proběhl již desátý ročník Letní archeologické školy. Spolek Archeopark spolupracuje se zaměstnanci a studenty Archeologického ústavu FF JU na dlouhodobém archeologického výzkumu. Snaží se v rámci praxe studentů park kulturně oživovat. Každoročně se zde konají Letní archeologické školy, jejichž součástí jsou i besedy pro veřejnost a kostýmový den. Projekt výstavby archeoparku není dokončen, záměrem spolku je jeho další rozvoj. V průběhu roku 2018 byly zrušeny internetové stránky www.archeopark-netolice.cz. 

Přečíst více

Archeopark pravěku Všestary

0,0

Přečíst více

Archeoskanzen Modrá

4,3

Přečíst více

Auto moto veterán muzeum

5,0

Přečíst více

Automuseum Praga

0,0

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.