Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Seznam muzeí

Centrum hasičského hnutí Přibyslav

0,0

Centrum hasičského hnutí Přibyslav je organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sídlí na zámku v Přibyslavi a jeho hlavní činností je provozování hasičského muzea, odborné knihovny a specializovaného archivu. Dále se podílí na organizovaní společenských, kulturních a vzdělávacích akcí. Je také badatelským centrem v oblasti historie hasičů a je sídlem mezinárodní Komise pro dějiny hasičství, CTIF, muzea a dokumentaci při CTIF.

Přečíst více

Centrum sklářského umění ( Huť František v Sázavě)

4,3

V autentickém prostředí historického areálu prezentujeme autorské sklo v kolekci skleněných plastik českých i světových výtvarníků. Všemi smysly můžete vnímat magickou křehkou krásu a pozorovat fascinující proces její výroby,. V Centru sklářského umění, huti František je umístěna expozice skla, kterou tvoří mimo jiné jedinečná dvoupatrová výstavní síň nazvaná Noemova archa. Vystaveno je na 400 děl vytvořených sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006. Rozsáhlá sbírka, čítající kolem 1 500 předmětů od 500 autorů z celého světa, je majetkem Nadace Josefa Viewegha, která zachránila i chátrající sázavskou huť František a je jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti CESTY SKLA, o.p.s. která v současnosti Centrum provozuje. V Centru jsou též umístěny ateliéry a dílny pro rezidenční tvůrčí pobyty a odborné vzdělávací programy. Výtvarníkům, uměleckým řemeslníkům a odborným pedagogům Centrum poskytuje možnosti pro jejich lektorskou a mentorskou činnost, či využití technických zařízení centra pro jejich realizaci a prezentaci děl a pro jejich aktivní účast na diskuzích, přednáškách a konferencích. Sklářským i jiným výtvarným školám Centrum nabízí dlouhodobou spolupráci s možností využití odborné kapacity jejich pedagogů pro vybrané tvůrčí pobyty, přednášky a konference a možnost využití technického zařízení centra. Významnou součástí této spolupráce je orientace Centra i na základní školy s cílem probudit zájem žáků o sklářské řemeslo a propagace sklářských i jiných výtvarných škol přímo v Centru. Našimi partnery jsou Uměleckoprůmyslové Museum v Praze, Muzeum Skla a Bižuterie v Jablonci nad Nisou a Česká Sklářská Společnost.

Přečíst více

Centrum textilního tisku

5,0

Expozice Centra textilního tisku v České Lípě nabízí nejen seznámení s cennými historickými artefakty, ale i možnost aktivně se zapojit do tvůrčího procesu textilního tisku. Expozice Centra textilního tisku v České Lípě vznikla v letech 2009 – 2011 a nabízí nejen seznámení s cennými historickými artefakty, ale i možnost aktivně se zapojit do tvůrčího procesu textilního tisku.  Historická expozice představuje dědictví kartounek na Českolipsku. Hlavním exponátem jsou nově zrestaurované vzorníky, které jsou doplněny o tiskařské formy i hotové výrobky. Historie výroby a zpracování textilu sahá v České Lípě až do středověku. Již v roce 1382 je zde doložen cech tkalců, v Čechách nejstarší listině doložený.  Největšího rozmachu však výroba a zpracování textilu v České Lípě dosáhla, v období od konce 18. do poloviny století 19. kdy se Českolipsko stalo jedním z významných evropských center výroby textilu, zejména barvení a především kartounkářství  neboli potiskování. První manufaktury na potiskování látek - kartounky vznikají v České Lípě v 80. letech 18. století (např. Richterova a Weidrichova). Kartounkářství se na Českolipsku výjimečně daří, v roce 1837 již na Českolipsku pracuje 20 větších kartounek z celkového počtu 60 v Čechách − Česká Lípa je po Praze druhým největším centrem potiskování textilu v tehdejším Rakouskouhersku. V roce 1845 provozuje kartounkářský magnát Ignác Thume v České Lípě kartounku o 200 potiskovacích stolech, svého času největší v zemi. Ve druhé polovině 19. století však o Českolipské látky přestává být zájem a v roce 1873 vyhlašuje Thumeho kartounkářský gigant úpadek, poslední českolipská kartounka, Rosenthalova, však končí svůj provoz až v roce 1938. Interaktivní expozice sestávající se z pěti okruhů přibližuje hravou formou aktuální techniky potiskování textilu a nabízí možnost si tyto technologie přímo vyzkoušet. Výběr technologií navazuje na tradiční tiskařské techniky, ale zároveň reflektuje i nejmodernější způsoby potisku textilu.  Pro nejmenší je připraveno jednoduché potiskování pomocí razítek a relaxační koutek s dřevěnými kostkami a stylovými omalovánkami. Součástí expozice je i videoprojekce prezentující  historické i současné potiskování textilu.  

Přečíst více

CETRAT Příbor - pobočka Muzea Novojičínska (Centru…

4,9

CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií) Pobočka Muzea Novojičínska v Příboře zaměřená na výzkum a prezentaci archaických technologií - zejména na zpracování přírodních a odpadových materiálů v minulosti. Muzeum v Příboře, které tvoří nedílnou součást Muzea Novojičínska se již několik let ve své odborné a prezentační činnosti věnuje archaickým a tradičním technologiím zpracování přírodních materiálů. V současné době společnost řeší mnoho zásadních otázek cílených na vztah člověka k přírodě a přírodním zdrojům včetně otázek spojených s udržitelným rozvojem i recyklací. Velmi důležitá je v tomto kontextu inspirace a poučení v kulturní historii. Muzeum Novojičínska se rozhodlo vzhledem k těmto skutečnostem využít dlouhodobých výzkumných i prezentačních zkušeností a přistoupilo k transformaci příborské pobočky z Muzea a pamětní síně S. Freuda v Centrum tradičních technologií   - uváděné pod zkratkou CETRAT.V dnešní době již v Příboře funguje experimentální pracoviště, na kterém jsou zkoumány a rekonstruovány tradiční, mnohdy již zcela zaniklé, výrobní postupy zpracování přírodních materiálů. Tato dílna není přístupná veřejnosti, ale výstupy jsou prezentovány prostřednictvím výstav, tematických programů a publikací. Návštěvnické veřejnosti ovšem budou následně zpřístupňovány expozice zaměřené na tradiční rukodělnou výrobu a zpracování přírodnin. Během přípravy expozice bude postupně omezeno původní vlastivědné a úzce lokální zaměření příborského muzea a celý provoz se plně přeorientuje v Centrum tradičních technologií zprostředkující poznání rukodělné výroby v mnoha kulturních souvislostech. Otevírací doba muzea Úterý, středa, čtvrtek                   8.00 – 12.00        13.00 – 16.00 sobota                 9.00 – 17.00

Přečíst více

Collegium Bohemicum, o. p. s.

0,0

Přečíst více

Chadimův mlýn – mlynářské muzeum (Chadimův mlýn)

0,0

V původní mlýnici můžete shlédnout mlynářské stroje z roku 1926, ale i starší unikáty: mlecí kameny s hasačertem. Dozvíte o mletí obilí, mlynářství a historii Chadimova mlýna.

Přečíst více

Chmelařské muzeum

0,0

Přečíst více

Chodovar - Pivovarské muzeum

5,0

Přečíst více

Chotilské muzeum

4,6

Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Obcí Chotilsko, Podblanickým muzeem ve Vlašimi a za finanční podpory Evropské unie zpřístupnilo v Chotilsku novou stálou expozici s názvem Z historie staré Vltavy.  Na ploše cca 200 metrů čtverečních jsou zdokumentovány bohaté dějiny a přírodní krásy říčního úseku od Zvírotic po někdejší Svatojánské proudy, před vznikem Slapské a Štěchovické přehrady. Připomíná nejstarší osídlení této oblasti v pravěku, život podél reky v dnes zaniklých obcích, osadách a samotách, využívání řeky pro dřevařský průmysl i těžbu a zpracování zlata a také kamene v okolních lomech. Ve čtrnácti částech přináší zajímavosti o místech, která navždy zmizela pod hladinou Vltavské kaskády. Expozice opírající se o  množství trojrozměrných předmětů, dobových vyobrazení, historických map a dalších materiálů je umístěna v podkroví zrestaurované budovy bývalé hospodářské usedlosti na návsi obce Chotilsko.Sídlí zde také muzeum balonového létání, galerie současného výtvarného umění nazvaná podle místního rodáka prof. Františka Drtiny - Drtinova galerie a informační centrum. Celý objekt je bezbariérový.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.