Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Seznam muzeí

Diecézní muzeum

3,7

Přečíst více

Diecézní muzeum v Litoměřicích (Diecézní muzeum v …

3,0

Galerie a muzeum prezentuje umělecké sbírky období od 12. do 18. století z oblasti diecéze litoměřické. Diecézní muzeum v Litoměřicích sídlí v původně gotickém domě čp. 24 na Mírovém náměstí, kde jsou od roku 1995 zpřístupněna díla ze sbírek Biskupství litoměřického. Středověká stavba s letopočtem 1513 ve štítku nad oknem prvního patra a s podloubím bývala původně dvoupatrová, v přízemí zachovává dispozici mázhausu se schodištěm do horních prostor domu. Muzeum litoměřického biskupství bylo svým založením roku 1885 nejstarší v rakousko-uherské monarchii a znovu zpřístupněné veřejnosti jako první po roce 1989. Nejstaršími uměleckými díly jsou kamenné románské plastiky evangelistů a kamenná hlava se zbytky polychromie z kostela sv. Petra a Pavla v nedalekých Žitenicích z let kolem 1160-1180. Zcela výjimečným a zásadním dílem je nizozemská práce - deska Madona v Uzavřené zahradě z roku 1494 od Mistra Tiburtinské Sibylly. Mezi další skvosty patří obraz Sv. Antonína poustevníka od Lucase Cranacha st. Barokní umění prezentují díla Karla Škréty, Antona Kerna, Václava Vavřince Reinera a Matyáše Bernarda Brauna. V expozici je rovněž vystaveno umělecké řemeslo.  

Přečíst více

DOX - Centrum současného umění

4,8

Centrum současného umění DOX v Praze je instituce, která představuje a prosazuje současné umění. Snaží se prezentovat české umění v mezinárodním kontextu, rozvíjet výměnu a přesahy mezi různými uměleckými obory. Od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím.

Přečíst více

Dům Českého Švýcarska

3,0

Přečíst více

Dům Gustava Mahlera

0,0

Přečíst více

Dům historie Přešticka

5,0

Městské muzeum se stálou expozicí obchodu a řemesel z konce 19. stol. a první poloviny 20. století z Přešticka. Městské muzeum v Přešticích vzniklo v roce 2000. Sbírky tvoří památky na živnosti a řemesla v Přešticích od poloviny 19. století. Z převážné většiny vznikly z darů občanů Přešticka.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.