Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Seznam muzeí

Landek Park

5,0

Přečíst více

Leica Gallery Prague, o.p.s.

4,8

Leica Gallery představuje výstavy českých i zahraničních fotografů. Součástí galerie je příjemná kavárna a specializované knihkupectví fotografických publikací. Leica Gallery Prague je zaměřena výhradně na prezentaci fotografie, a to jak českých a slovenských umělců, tak nejvýznamnějších světových fotografů. Původním působištěm galerie bylo Nejvyšší purkrabství Pražského hradu. Od roku 2008 působí Leica Gallery Prague v centru Prahy ve Školské ulici. Zde můžou návštěvníci kromě výstavní síně navštívit také galerijní kavárnu a knihkupectví, specializované na fotografické publikace. Mezi nejvýznamnější výstavy realizované Leica Gallery Prague patří projekty světových umělců jako jsou Mary Ellen Mark, Elliott Erwitt, Anton Corbijn, Helmut Newton, Edward Steichen, René Burri, Sebastião Salgado, Antonín Kratochvíl, Sarah Moon, Michel Comte, Andreas H. Bitesnich nebo Jim Marshall. Součástí galerie je také malé knihkupectví specializované na prodej fotografické literatury. 

Přečíst více

Letecké muzeum Deštná

2,0

Expozice představuje československé letce, kteří bojovali za druhé světové války i rozvoj civilní a vojenské aviatiky především na jihu Čech. Osudy řady legend našeho letectví, ale i některé dříve opomíjené jihočechy, kteří v letectví dosáhli mimořádných úspěchů, představuje nejen fotodokumentace, ale i autentické předměty z jejich pozůstalosti.

Přečíst více

Lobkowicz (Lobkowiczký palác)

5,0

Rodinné muzeum Lobkowiczkých sbírek představuje světoznámé obrazy Bruegela, Canaletta, Velázqueze a dalších a mimo jiné ručně komentované rukopisy od největších skladatelů 17. – 19. století včetně Beethovena, Haydna a Mozarta. Lobkowiczký palác (vítěz hodnocení portálu TripAdvisor v kategorii „muzea v Praze“ pro rok 2015 a 2016) je domovem vysoce ceněných Lobkowiczkých sbírek, nejstarších a největších soukromých sbírek v České republice. Muzeum nabízí návštěvníkům možnost prozkoumat historii Evropy z jedinečné perspektivy urozeného rodu Lobkowiczů. Muzeum rozkládající se na ploše dvaadvaceti sálů prezentuje výběr toho nejlepšího z Lobkowiczských sbírek včetně mnoha děl mezinárodního významu. Ve výběru nechybí obrazy světoznámých malířů, jako jsou Canaletto, Brueghel starší, Cranach či Velázquez. Součástí sbírek jsou rodinné a královské portréty, porcelán, keramika i vzácné umělecké předměty z 13. až 20. století, stejně tak i rozsáhlá sbírka vojenských a sportovních pušek z 16. až 18. století, hudební nástroje a originální rukopisy od Beethovena a Mozarta, včetně Beethovenovy čtvrté a páté symfonie a Mozartovy instrumentace Händelova Mesiáše. Prohlídku muzejní galerie si mohou návštěvníci zpříjemnit oblíbeným audio-průvodcem, který přibližuje důležité detaily evropských dějin i sedmisetletou historii rodu Lobkowiczů, včetně dramatického příběhu o tom, jak rodina dvakrát přišla o všechen svůj majetek (nejprve kvůli nacistům, později zásahem komunistického režimu) a vždy jej úspěšně získala nazpět. Audio-průvodce, jehož zapůjčení je zahrnuto v ceně vstupného, namluvili dvě generace rodiny Lobkowiczů a hlavní kurátor sbírek. Je zpracovaný velmi poutavě a obsahuje mnoho zajímavých informací. K dispozici je celkem v osmi jazykových mutacích a mezi návštěvníky se těší velké oblibě, proto ho vřele doporučujeme. Audio-průvodce Poutavý zhruba hodinový audio-průvodce, v němž mluvené slovo střídají úryvky skladeb významných hudebních skladatelů, skvěle oživuje prohlídku paláce. Provede vás nejen muzejními sbírkami, ale i klíčovými událostmi evropské historie z pohledu rodu Lobkowiczů. Zapůjčení audio-průvodce je zahrnuto v ceně vstupného a mezi návštěvníky se těší velké oblibě. Vřele ho tak doporučujeme všem návštěvníkům. Audio-průvodce je dostupný v českém, anglickém, francouzském, německém, italském, japonském, ruském a španělském jazyce. Anglickou verzí provází hlasy představitelů dvou současných generací rodiny Lobkowiczů a kurátora sbírek. Otevírací doba Muzeum Lobkowiczkého paláce je otevřeno denně od 10:00 do 18:00 hodin. Vstupenku je možné zakoupit do 17:30. Vstupné Dospělí: 295 Kč Děti (7-15 let) / Studenti / Senioři: 220 Kč Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 690 Kč Kombinované vstupné (muzeum + koncert vážné hudby): 590 Kč Společně se vstupenkou získáte poukázku na 10% slevu do restaurace Lobkowicz Palace Café. Historie muzea Lobkowiczkého paláce Po sametové revoluci v roce 1989 a následném pádu komunistické vlády podepsal prezident Václav Havel několik zákonů, které umožnily restituci zabaveného majetku. V roce 2002, po dvanácti letech restitučního procesu, se rodina Lobkowiczů opět stala právoplatným majitelem svého paláce. Lobkowiczký palác s částí Lobkowiczkých sbírek, restaurací a několika krásně zdobenými sály byl po více než čtyřech letech plánování, restaurování a renovací dne 2. dubna 2007 otevřen veřejnosti. Obnovení paláce nejen oživilo významnou kulturní památku v srdci Evropy, ale také výrazně rozšířilo možnosti Lobkowiczké rodiny zpřístupnit sbírky pro české i zahraniční publikum.    

Přečíst více

Lobkowicz (Zámek Nelahozeves)

0,0

Vraťte se s námi zpět v čase a poznejte, jak vypadal život urozené rodiny v 19. století. Nahlédněte do pokojů nádherného zámku Nelahozeves. V dobově zařízených salóncích spatříte mimo jiné umělecká díla Brueghela, Rubense, Veroneseho a dalších. Historické počátky Zámek Nelahozeves nechal vybudovat šlechtic Florian Griesbeck z Griesbachu (1504–1588), který byl osobním tajemníkem a blízkým rádcem císaře Ferdinanda I. Reprezentační šlechtické sídlo typu severoitalského kastelu, jehož stavba trvala více než 60 let, je spojováno se jménem královského architekta Bonifáce Wohlmuta. Původně mělo jít o dvoupodlažní budovu se čtyřmi křídly propojenými na nárožích bastiony ve tvaru lichoběžníku. Když v roce 1588 Florián zemřel, zámek zdědil jeho syn Blažej a stavba zámku tak mohla pokračovat až do roku 1614. V roce 1623 se rodina dostala do finančních potíží, a tak byla Florianova vnučka Veronika nucena prodat zadlužené panství Polyxeně z Lobkowicz (1566–1642). Během třicetileté války (1618–1648) byl zámek několikrát vypleněn. Po válce Polyxenin syn Václav Eusebius, 2. kníže z Lobkowicz (1609–1677), nechal provést rozsáhlé rekonstrukce a začal zámek využívat pro správu rozlehlého panství. Přestože se jedná o krásnou budovu se všemi přednostmi šlechtického sídla, Nelahozeves jako hlavní rodinné sídlo nesloužila. Tím byl zámek v Roudnici nad Labem a Lobkowiczký palác ve Vídni. Charakteristické architektonické prvky Zámek Nelahozeves je příkladem italského castella s dekorativními bastiony a přístupem po kamenném mostě přes příkop. Na svou dobu velmi pokročilá stavba doznala během následujících staletí jen drobných úprav. Díky tomu si zámek zachoval svou podobu až do dnešní doby. Na stěnách severního reprezentačního křídla zámku jsou dochována sgrafita, která byla v nedávné době restaurovaná. Znázorňují scény ze Starého zákona a a výjevy z antické mytologie a jsou působivým charakteristickým znakem nelahozeveského zámku. Co se týče zámeckých interiérů, za zmínku jistě stojí na jih obrácená Arkádová hala a Rytířský sál z roku 1564, zdobený nástěnnými malbami válečníků v nadživotní velikosti. Lunetová klenba stropu je rozdělená do devíti polí, navzájem oddělených festony. Subtilní štukové reliéfy zobrazují scény z římských dějin, které představují pět římských ctností. Sálu vévodí renesanční kamenný krb. Zámek Nelahozeves ve 20. století Na konci 19. století založila Vilemína (1863–1945), dcera Mořice, 9. knížete z Lobkowicz (1831–1903), na zámku pensionát pro svobodné a ovdovělé šlechtičny. Jednalo se o Řád sester Boží lásky. Vilemína byla posledním členem rodu Lobkowiczů, který na zámku v Nelahozevsi žil. Místem jejího posledního odpočinku se stal místní hřbitov. V roce 1948 byl zámek zkonfiskován komunistickou vládou. V 70. a 80. letech využívala jeho prostory Středočeská galerie, která tu vystavovala některé z obrazů Lobkowiczkých sbírek a moderní socialistické umění. V roce 1993 byl v rámci restitučních řízení zámek rodině Lobkowiczů navrácen a bezprostředně nato zde byla otevřena dočasná instalace. V letech 1997–2007 byla veřejnosti zpřístupněna stálá expozice „Umění šesti století“ představující nejvýznamnější díla Lobkowiczkých sbírek. V roce 2007 byla některá z vystavených děl převezena do Prahy a stala se součástí nově vznikajícího muzea v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Na zámku Nelahozeves byla během následujícího roku představena nová expozice „Pohled do šlechtického interiéru" detailně ilustrující životní styl vlivné šlechtické rodiny v Čechách 19. století. Pod zámkem se nachází rodný dům Antonína Dvořáka, v němž je dnes muzeum věnované životu a dílu tohoto významného českého hudebního skladatele. Tento dům také vlastní rodina Lobkowiczů. Vstupné: Dospělí 110 Kč Děti/ Studenti/ Senioři 70 Kč Otevírací doba v zimní sezoně: 1.11.2016 - 25.03.2017 Expozice otevřena každou sobotu od 9:00 do 17:00 ( poslední prohlídka v 16:00)  

Přečíst více

Lobkowicz (Hrad Střekov)

0,0

Hrad Střekov se nachází na strmé skále nad řekou Labe, přibližně 90 kilometrů severně od Prahy. Je jednou z nejnavštěvovanějších kulturních památek v severních Čechách. Historické počátky Stavba hradu Střekova byla pravděpodobně zahájena v roce 1316, kdy se Jan Lucemburský rozhodl vybudovat nad řekou Labe hrad, který měl sloužit jako strážní a celní stanice pro zajištění bezpečnosti labské plavby a obchodní cesty do Německa. Pozemky i skála byly uděleny v léno Peškovi z Veitmile, který byl pověřen jeho stavbou. Po roce 1479 hrad přešel do vlastnictví Glaců ze Starého Dvora, kteří nechali opravit původní opevnění a rozšířili hrad o další budovy poblíž menší věže a východní zdi. Hrad měnil majitele až do roku 1563, kdy jej koupil Václav Popel z duchcovské větve rodu Lobkowiczů. V roce 1599 se stal součástí dědictví Adama Havla z Lobkowicz, jehož prostřednictvím se dostal do majetku roudnických Lobkowiczů v roce 1615. Objekt vlastního hradu je poměrně dobře zachován, přestože byl během své historie několikrát zpustošen. Hrad utrpěl velké škody během třicetileté války, kdy byl hrad pro svou strategickou pozici střídavě obsazován císařskými, saskými a švédskými vojsky, a za sedmileté války, kdy byl obléhán rakouskou a pruskou armádou. Charakteristické architektonické prvky Hrad je rozdělen na dvě části, které jsou propojeny obloukovým mostem, jenž se klene nad přírodním příkopem. Z nejstarší stavební fáze se do dnešní doby dochovala část paláce nepravidelného obdélného půdorysu s monumentální válcovou věží a malou věží, která střežila vstup do hradu. Obrannou funkci měly plnit i půlkruhové bašty. Architektonická koncepce Střekova, kdy se hrad sestával ze dvou propojených částí, bylo užití baštna svou dobu velmi neobvyklým řešením. Střekovské bašty, budované po francouzském vzoru, byly pravděpodobně prvním příkladem tohoto typu obranné architektonické struktury v Čechách. Hrad Střekov v 19. a 20. století S příchodem romantismu v 19. století začala zřícenina hradu lákat k návštěvě básníky, malíře a hudebníky. Johann Wolfgang Goethe označil úchvatný výhled ze Střekova přes údolí řeky za jeden z nejkrásnějších v Evropě a Richarda Wagnera zdejší pobyt inspiroval ke zkomponování opery Tannhäuser. Spolu s ostatním majetkem rodiny Lobkowiczů byl Střekov zkonfiskován nacisty a později komunistickou vládou a v restituci navrácen na počátku 90. let. Dnes se na hradě nachází historická expozice, jejíž součástí jsou kresby a fotografie hradu, repliky zbraní a zbroje a trojrozměrný dřevěný model hradního komplexu. Pravidelně se zde také konají krátkodobé výstavy. Otevírací doba mimo sezonu: Prohlídku hradu je možné zorganizovat i mimo sezonu. Více informací na tel. 475 531 596 nebo e-mailem na strekov@lobkowicz.com.

Přečíst více

Loreta Praha, Mariánske poutní místo s klenotnicí …

4,3

Barokní poutní místo, zvonohra, Loretánská klenotnice, 3D model krypty, sezónní výstavy. / Baroque pilgrimage site, carillon, Loreto Treasury, 3D model of the crypt, seasonal exhibitions. Pražská Loreta je nesmírně pestré místo, spojující v sobě tři hlavní "mody" fungování: 1) LORETA MUZEJNÍ - každý den se Loreta otevírá pro návštěvníky jako muzeum. V rámci individuální prohlídky je možno projít prakticky celým areálem, prohlédnout si všech šest kaplí v ambitu, samotnou Loretánskou kapli uprostřed arkádového dvora - Santa Casu a nádherný rokokový interiér kostela Narození Páně. V patře ambitu na návštěvíky čeká zážitek z proslulé klenotnice, jejímž zlatým hřebem je Diamantová mostrance ozdobená neuvěřitelnými 6.222 diamanty. Díky nedávné sezónní výstavě Skrytá tvář Loretánského pokladu je aktuálně v prostorách ambitu vystaven prakticky celý soubor světoznámého pokladu, včetně nově restaurovaných děl, která byla dosud uložena v depozitářích. Na léto 2016 se připravuje nová výstava Dientzenhoferové a Loreta, která představí stavební vývoj Lorety s akcentem na pozoruhodnou architekturu hlavního průčelí, jež právě prochází náročnou rekonstrukcí. Loreta je zajímavým cílem také pro školní skupiny - nabízíme skupinové slevy pro žáky ZŠ i studenty SŠ. 2) LORETA DUCHOVNÍ - mimo otevírací dobu Lorety jako muzea je Loreta přístupná poutníkům. Pravidelné mše svaté, ale i individuální poutní mše pro skupiny poutníků z celého světa navazují na duchovní tradici poutního místa, jehož historie sahá hluboko do 17. století. Chcete-li okusit duchovní rozměr Lorety a plánujete-li pouť do Prahy, neváhejte nás kontaktovat! V r. 2016 se Loreta poprvé zapojí do mezinárodního projektu Noc kostelů, který se letos bude konat v pátek 10. června. 3) LORETA HUDEBNÍ - staletá hudební tradice místa je závazkem i výzvou pro současnost. Loreta jako jediný objekt v republice disponuje výjimečným hudebním nástrojem - barokní zvonohrou, která loni oslavila kulaté 320. výročí svého vzniku. Většina návštěvníků města ví, že automat zvonohry hraje každou celou hodinu mariánskou píseň Tisíckráte pozdravujem Tebe, méně lidí tuší, že zvonky se také dají ovládat klaviaturou jako skutečný hudební nástroj. Loreta celoročně o nedělích a svátcích pořádá koncerty zvonohry - neváhejte a spojte svou návštěvu s nevšedním hudebním zážitkem - program koncertů je na webu a FB Lorety! Také varhany v kostele Narození Páně jsou vynikajícím koncertním nástrojem. Pokud nás navštívíte v sobotu odpoledne, můžete v rámci prohlídky vyslechnout varhanní koncert (koncerty se konají v období duben-říjen). Nabízíme také speciální akci "Otevřený kůr" - komentovanou prohlídku varhan s ukázkami hry na tento královský nástroj. Aktuální nabídku dalších koncertů najdete na našich webových stránkách. Těšíme se na vaši návštěvu!  

Přečíst více

Lužický seminář (Lužický seminář - muzeum, knihovn…

0,0

Místo pro setkávání mezi Čechy a Lužickými Srby v přízemí budovy. Sídlí zde Společnost přátel Lužice a Hórnikova lužickosrbská knihovna. V letech 1728-1954 zde byla (s krátkými přastávkami) lužická kolej pro studenty bohosloví, v závěrečné fázi i dalších univerzitních oborů. V přízemí (bývalá jídelna) je dnes prostor s malým muzeem, knihovnou a galerií, který slouží pro setkávání mezi Čechy a Lužickými Srby, pro různé přednášky a jiné akce. Sídlí zde Společnost přátel Lužice a Hórnikova lužickosrbská knihovna.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.