Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Seznam muzeí

Landek Park

5,0

Přečíst více

Leica Gallery Prague, o.p.s.

4,8

Leica Gallery představuje výstavy českých i zahraničních fotografů. Součástí galerie je příjemná kavárna a specializované knihkupectví fotografických publikací. Leica Gallery Prague je zaměřena výhradně na prezentaci fotografie, a to jak českých a slovenských umělců, tak nejvýznamnějších světových fotografů. Původním působištěm galerie bylo Nejvyšší purkrabství Pražského hradu. Od roku 2008 působí Leica Gallery Prague v centru Prahy ve Školské ulici. Zde můžou návštěvníci kromě výstavní síně navštívit také galerijní kavárnu a knihkupectví, specializované na fotografické publikace. Mezi nejvýznamnější výstavy realizované Leica Gallery Prague patří projekty světových umělců jako jsou Mary Ellen Mark, Elliott Erwitt, Anton Corbijn, Helmut Newton, Edward Steichen, René Burri, Sebastião Salgado, Antonín Kratochvíl, Sarah Moon, Michel Comte, Andreas H. Bitesnich nebo Jim Marshall. Součástí galerie je také malé knihkupectví specializované na prodej fotografické literatury. 

Přečíst více

Letecké muzeum Deštná

2,0

Expozice představuje československé letce, kteří bojovali za druhé světové války i rozvoj civilní a vojenské aviatiky především na jihu Čech. Osudy řady legend našeho letectví, ale i některé dříve opomíjené jihočechy, kteří v letectví dosáhli mimořádných úspěchů, představuje nejen fotodokumentace, ale i autentické předměty z jejich pozůstalosti.

Přečíst více

Lobkowicz (Lobkowiczký palác)

5,0

Muzeum Lobkowiczkého paláce představuje světoznámé obrazy Bruegela, Canaletta, Velázqueze a dalších; sbírku keramiky za posledních pět století; unikátní sbírku zbraní; a partitury mnoha světových skladatelů, včetně Haydna, Mozarta a Beethovena. Lobkowiczký palác, postavený v druhé polovině 16. století, je významnou kulturní památkou České republiky, a jediným soukromě vlastněným rodinným palácem v areálu Pražského hradu, jenž je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Za dobu své existence se stal svědkem mnoha důležitých událostí českých dějin. Ve 20. století byl dvakrát zkonfiskován, nejprve nacistickým a poté komunistickým režimem. K restituci paláce došlo roku 2002. Po pěti letech rekonstrukcí a příprav byl v roce 2007 otevřen veřejnosti v podobě muzea. V paláci se nachází expozice seznamující návštěvníky s klíčovými událostmi české a evropské historie na pozadí dějin rodu Lobkowiczů a jejich umělecko-historických sbírek, jež patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejcennějším sbírkám svého druhu v Evropě. Historie některých artefaktů dosahuje i více než dvou tisíce let. Mezi nejvzácnější položky náleží obrazy světoznámých malířů, jako jsou Bruegel, Canaletto, či Velázquez; sbírky středověkého a renesančního umění, zbraní, keramiky a porcelánu, včetně nejrozsáhlejšího dochovaného jídelního servisu z delftské fajánse na světě. Sbírky dotváří jedinečná kolekce hudebních nástrojů a dobových opisů partitur a instrumentálních partů s vlastnoručními anotacemi skladatelů, včetně Mozartovy úpravy Händelova oratoria Mesiáš  i Beethovenových symfonií č. 3. (Eroica), 4. a 5. (Osudová). Návštěvníky provází muzeem audioprůvodce, který je k dispozici v celkem 11 jazycích, a jeho zapůjčení je zahrnuto v ceně vstupenky. Doplňující audioprohlídka Pražské panorama představuje během necelých třiceti minut významné památky Prahy, které jsou viditelné ze soukromé terasy Lobkowiczkého paláce. V neposlední řadě můžete navštívit prodejní galerii, restauraci & kavárnu, každodenní koncerty klasické hudby i reprezentativní sály s panoramatickým výhledem vhodné pro pořádání soukromých akcí. Otevírací doba  Muzeum Lobkowiczkého paláce je otevřeno každý den od 10:00 do 18:00.    Vstupné Dospělí: 340 Kč Děti (7-15 let) / Studenti / Senioři: 270 Kč Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 790 Kč

Přečíst více

Lobkowicz (Zámek Nelahozeves)

0,0

Vraťte se s námi zpět v čase a poznejte, jak vypadal život urozené rodiny v 19. století. Nahlédněte do pokojů nádherného zámku Nelahozeves. V dobově zařízených salóncích spatříte mimo jiné umělecká díla Brueghela, Rubense, Veroneseho a dalších. Zámek Nelahozeves ze 16. století, jeden z mála dochovaných renesančních zámků v Čechách, leží ve stejnojmenné obci asi 35 km severně od Prahy na levém břehu řeky Vltavy. Pod zámkem se nachází rodný dům světoznámého skladatele Antonína Dvořáka. Dnes je zde umístěno muzeum s významnou částí Lobkowiczkých sbírek. Historické sály, nádvoří a zahrady jsou celoročně využívány jako místo konání soukromých a firemních akcí, vzdělávacích programů a pravidelných festivalů.  Současná expozice Pohled do šlechtického interiéru byla otevřena v roce 2007. Náznaková instalace, inspirována dobou Ferdinanda Zdeňka, 10. knížete z Lobkowicz (1858–1938), je situována do dvanácti dobově zařízených salonků, které návštěvníka seznamují s životem šlechtické rodiny v Čechách v období konce 19. století. V rámci komentované prohlídky mohou návštěvníci shlédnout knihy z Lobkowiczké knihovny, díla mistrů, jakými byli Veronese, Brueghel, Rubens, Cranach či Panini, vzácný nábytek, neobvyklé lovecké trofeje a unikátní sbírku zbraní. Areál zámku Nelahozeves nabízí řadu venkovních aktivit a služeb, včetně dětského hřiště, občerstvení s venkovním posezením, procházkových tras zámeckou zahradou.  Cyklisté se mohou v areálu ubytovat, dobít kola a využít dalších služeb nabízených v rámci projektu Cyklisté vítáni. K ubytování / pronájmu jsou dále k dispozici apartmány na zámku, rekonstruovaná (bývalá) Fara využívaná nejen hostujícími badateli a studentskými skupinami a Marina v těsné blízkosti řeky Vltavy. Výše zmíněné prostory lze využívat také pro volnočasové aktivity, vzdělávací programy, obchodní jednání.   Vstupné: Dospělí: 200 Kč  Děti (do 12 let) / studenti / senioři: 150 Kč Rodina (2 dospělí + 2 děti): 460 Kč Zámek Nelahozeves je otevřen každý den kromě úterý, od 9:00 do 17:00. Prohlídku zámecké expozice je možné absolvovat pouze v doprovodu průvodce. Pro aktuální informace o obsazenosti prohlídek a pro rezervace většího počtu osob prosíme volejte na telefonní číslo 724 557 617

Přečíst více

Lobkowicz (Hrad Střekov)

0,0

Hrad Střekov se nachází na strmé skále nad řekou Labe, přibližně 90 kilometrů severně od Prahy. Je jednou z nejnavštěvovanějších kulturních památek v severních Čechách. OTEVÍRACÍ DOBA V HLAVNÍ SEZÓNĚ (23. 3. 2024 –31. 10. 2024): Březen & duben & říjen | středa–neděle: 10:30 - 16:30 Květen & červen & září | úterý–neděle: 9:30 - 16:30 Červenec & srpen | úterý–neděle: 9:30 - 17:30    Vstupné Dospělí: 150 Kč Děti (6-12 let) / studenti / senioři: 130 Kč Děti do 6 let: 1 Kč Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 390 Kč Školní skupiny (min. 10 studentů): 80 Kč za osobu Skupiny nad 10 osob: 110 Kč za osobu Noční prohlídky: 200 Kč   Historické počátky Stavba hradu Střekova byla pravděpodobně zahájena v roce 1316, kdy se Jan Lucemburský rozhodl vybudovat nad řekou Labe hrad, který měl sloužit jako strážní a celní stanice pro zajištění bezpečnosti labské plavby a obchodní cesty do Německa. Pozemky i skála byly uděleny v léno Peškovi z Veitmile, který byl pověřen jeho stavbou. Po roce 1479 hrad přešel do vlastnictví Glaců ze Starého Dvora, kteří nechali opravit původní opevnění a rozšířili hrad o další budovy poblíž menší věže a východní zdi. Hrad měnil majitele až do roku 1563, kdy jej koupil Václav Popel z duchcovské větve rodu Lobkowiczů. V roce 1599 se stal součástí dědictví Adama Havla z Lobkowicz, jehož prostřednictvím se dostal do majetku roudnických Lobkowiczů v roce 1615. Objekt vlastního hradu je poměrně dobře zachován, přestože byl během své historie několikrát zpustošen. Hrad utrpěl velké škody během třicetileté války, kdy byl hrad pro svou strategickou pozici střídavě obsazován císařskými, saskými a švédskými vojsky, a za sedmileté války, kdy byl obléhán rakouskou a pruskou armádou. Charakteristické architektonické prvky Hrad je rozdělen na dvě části, které jsou propojeny obloukovým mostem, jenž se klene nad přírodním příkopem. Z nejstarší stavební fáze se do dnešní doby dochovala část paláce nepravidelného obdélného půdorysu s monumentální válcovou věží a malou věží, která střežila vstup do hradu. Obrannou funkci měly plnit i půlkruhové bašty. Architektonická koncepce Střekova, kdy se hrad sestával ze dvou propojených částí, bylo užití baštna svou dobu velmi neobvyklým řešením. Střekovské bašty, budované po francouzském vzoru, byly pravděpodobně prvním příkladem tohoto typu obranné architektonické struktury v Čechách. Hrad Střekov v 19. a 20. století S příchodem romantismu v 19. století začala zřícenina hradu lákat k návštěvě básníky, malíře a hudebníky. Johann Wolfgang Goethe označil úchvatný výhled ze Střekova přes údolí řeky za jeden z nejkrásnějších v Evropě a Richarda Wagnera zdejší pobyt inspiroval ke zkomponování opery Tannhäuser. Spolu s ostatním majetkem rodiny Lobkowiczů byl Střekov zkonfiskován nacisty a později komunistickou vládou a v restituci navrácen na počátku 90. let. Dnes se na hradě nachází historická expozice, jejíž součástí jsou kresby a fotografie hradu, repliky zbraní a zbroje a trojrozměrný dřevěný model hradního komplexu. Pravidelně se zde také konají krátkodobé výstavy. Otevírací doba mimo sezonu: Prohlídku hradu je možné zorganizovat i mimo sezonu. Více informací na tel. 475 531 596 nebo e-mailem na strekov@lobkowicz.com.

Přečíst více

Loreta Praha, Mariánske poutní místo s klenotnicí …

4,3

Barokní poutní místo, zvonohra, Loretánská klenotnice, 3D model krypty, sezónní výstavy. / Baroque pilgrimage site, carillon, Loreto Treasury, 3D model of the crypt, seasonal exhibitions. Pražská Loreta je nesmírně pestré místo, spojující v sobě tři hlavní "mody" fungování: 1) LORETA MUZEJNÍ - každý den se Loreta otevírá pro návštěvníky jako muzeum. V rámci individuální prohlídky je možno projít prakticky celým areálem, prohlédnout si všech šest kaplí v ambitu, samotnou Loretánskou kapli uprostřed arkádového dvora - Santa Casu a nádherný rokokový interiér kostela Narození Páně. V patře ambitu na návštěvíky čeká zážitek z proslulé klenotnice, jejímž zlatým hřebem je Diamantová mostrance ozdobená neuvěřitelnými 6.222 diamanty. Díky nedávné sezónní výstavě Skrytá tvář Loretánského pokladu je aktuálně v prostorách ambitu vystaven prakticky celý soubor světoznámého pokladu, včetně nově restaurovaných děl, která byla dosud uložena v depozitářích. Na léto 2016 se připravuje nová výstava Dientzenhoferové a Loreta, která představí stavební vývoj Lorety s akcentem na pozoruhodnou architekturu hlavního průčelí, jež právě prochází náročnou rekonstrukcí. Loreta je zajímavým cílem také pro školní skupiny - nabízíme skupinové slevy pro žáky ZŠ i studenty SŠ. 2) LORETA DUCHOVNÍ - mimo otevírací dobu Lorety jako muzea je Loreta přístupná poutníkům. Pravidelné mše svaté, ale i individuální poutní mše pro skupiny poutníků z celého světa navazují na duchovní tradici poutního místa, jehož historie sahá hluboko do 17. století. Chcete-li okusit duchovní rozměr Lorety a plánujete-li pouť do Prahy, neváhejte nás kontaktovat! V r. 2016 se Loreta poprvé zapojí do mezinárodního projektu Noc kostelů, který se letos bude konat v pátek 10. června. 3) LORETA HUDEBNÍ - staletá hudební tradice místa je závazkem i výzvou pro současnost. Loreta jako jediný objekt v republice disponuje výjimečným hudebním nástrojem - barokní zvonohrou, která loni oslavila kulaté 320. výročí svého vzniku. Většina návštěvníků města ví, že automat zvonohry hraje každou celou hodinu mariánskou píseň Tisíckráte pozdravujem Tebe, méně lidí tuší, že zvonky se také dají ovládat klaviaturou jako skutečný hudební nástroj. Loreta celoročně o nedělích a svátcích pořádá koncerty zvonohry - neváhejte a spojte svou návštěvu s nevšedním hudebním zážitkem - program koncertů je na webu a FB Lorety! Také varhany v kostele Narození Páně jsou vynikajícím koncertním nástrojem. Pokud nás navštívíte v sobotu odpoledne, můžete v rámci prohlídky vyslechnout varhanní koncert (koncerty se konají v období duben-říjen). Nabízíme také speciální akci "Otevřený kůr" - komentovanou prohlídku varhan s ukázkami hry na tento královský nástroj. Aktuální nabídku dalších koncertů najdete na našich webových stránkách. Těšíme se na vaši návštěvu!  

Přečíst více

Lužický seminář (Lužický seminář - muzeum, knihovn…

0,0

Místo pro setkávání mezi Čechy a Lužickými Srby v přízemí budovy. Sídlí zde Společnost přátel Lužice a Hórnikova lužickosrbská knihovna. V letech 1728-1954 zde byla (s krátkými přastávkami) lužická kolej pro studenty bohosloví, v závěrečné fázi i dalších univerzitních oborů. V přízemí (bývalá jídelna) je dnes prostor s malým muzeem, knihovnou a galerií, který slouží pro setkávání mezi Čechy a Lužickými Srby, pro různé přednášky a jiné akce. Sídlí zde Společnost přátel Lužice a Hórnikova lužickosrbská knihovna.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.