Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Seznam muzeí

Landek Park

5,0

Přečíst více

Leica Gallery Prague, o.p.s.

4,8

Leica Gallery představuje výstavy českých i zahraničních fotografů. Součástí galerie je příjemná kavárna a specializované knihkupectví fotografických publikací. Leica Gallery Prague je zaměřena výhradně na prezentaci fotografie, a to jak českých a slovenských umělců, tak nejvýznamnějších světových fotografů. Původním působištěm galerie bylo Nejvyšší purkrabství Pražského hradu. Od roku 2008 působí Leica Gallery Prague v centru Prahy ve Školské ulici. Zde můžou návštěvníci kromě výstavní síně navštívit také galerijní kavárnu a knihkupectví, specializované na fotografické publikace. Mezi nejvýznamnější výstavy realizované Leica Gallery Prague patří projekty světových umělců jako jsou Mary Ellen Mark, Elliott Erwitt, Anton Corbijn, Helmut Newton, Edward Steichen, René Burri, Sebastião Salgado, Antonín Kratochvíl, Sarah Moon, Michel Comte, Andreas H. Bitesnich nebo Jim Marshall. Součástí galerie je také malé knihkupectví specializované na prodej fotografické literatury. 

Přečíst více

Letecké muzeum Deštná

2,0

Expozice představuje československé letce, kteří bojovali za druhé světové války i rozvoj civilní a vojenské aviatiky především na jihu Čech. Osudy řady legend našeho letectví, ale i některé dříve opomíjené jihočechy, kteří v letectví dosáhli mimořádných úspěchů, představuje nejen fotodokumentace, ale i autentické předměty z jejich pozůstalosti.

Přečíst více

Lobkowicz (Lobkowiczký palác)

5,0

Muzeum Lobkowiczkého paláce představuje světoznámé obrazy Bruegela, Canaletta, Velázqueze a dalších; sbírku keramiky za posledních pět století; unikátní sbírku zbraní; a partitury mnoha světových skladatelů, včetně Haydna, Mozarta a Beethovena. Elegantní palác z 16. století nabízí panoramatický výhled, který umocňuje jedinečné zážitky z návštěvy muzea, koncertů klasické hudby, kavárny, prodejní galerie a jedenácti překrásných sálů vhodných pro pořádání akcí. Muzeum nabízí návštěvníkům možnost prozkoumat historii Evropy z jedinečné perspektivy urozeného rodu Lobkowiczů. Muzeum rozkládající se na ploše 21 sálů prezentuje výběr toho nejlepšího z Lobkowiczských sbírek včetně mnoha děl mezinárodního významu. Ve výběru nechybí obrazy světoznámých malířů, jako jsou Canaletto, Bruegel st., Cranach či Velázquez. Součástí sbírek jsou rodinné a královské portréty, porcelán, keramika i vzácné umělecké předměty z 13. až 20. století, stejně tak i rozsáhlá sbírka vojenských a sportovních pušek z 16. až 18. století, hudební nástroje a originální rukopisy od Beethovena a Mozarta, včetně Beethovenovy čtvrté a páté symfonie a Mozartovy instrumentace Händelova Mesiáše. Prohlídku muzejní galerie si mohou návštěvníci zpříjemnit oblíbeným audio-průvodcem, který přibližuje důležité detaily evropských dějin i sedmisetletou historii rodu Lobkowiczů, včetně dramatického příběhu o tom, jak rodina dvakrát přišla o všechen svůj majetek (nejprve kvůli nacistům, později zásahem komunistického režimu) a vždy jej úspěšně získala nazpět. Audio-průvodce, jehož zapůjčení je zahrnuto v ceně vstupného, namluvily dvě generace rodiny Lobkowiczů a hlavní kurátor sbírek. Je zpracovaný velmi poutavě a obsahuje mnoho zajímavých informací. K dispozici je celkem v 9 jazykových mutacích a mezi návštěvníky se těší velké oblibě, proto ho vřele doporučujeme.   Otevírací doba Muzeum Lobkowiczkého paláce je otevřeno každý den od 10:00 do 18:00.    Vstupné Dospělí: 290 Kč Děti (7-15 let) / Studenti / Senioři: 220 Kč Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 690 Kč

Přečíst více

Lobkowicz (Zámek Nelahozeves)

0,0

Vraťte se s námi zpět v čase a poznejte, jak vypadal život urozené rodiny v 19. století. Nahlédněte do pokojů nádherného zámku Nelahozeves. V dobově zařízených salóncích spatříte mimo jiné umělecká díla Brueghela, Rubense, Veroneseho a dalších. Stálá zámecká expozice byla instalována v červenci 2007 a nese název Pohled do šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů. Inspirací jí byl život Ferdinanda Zdeňka, desátého knížete z Lobkowicz (1858–1938), který nechal zámek počátkem 20. století rekonstruovat a byl spolu se svými dvěma sestrami posledním členem rodu, který na zámku sídlil. Dvanáct dobových pokojů naznačuje, jak žila vlivná česká šlechtická rodina na jednom ze svých venkovských sídel. Prohlídka začíná v pokoji, který je upraven jako knížecí pracovna a knihovna, a kde je možné také zhlédnout krátkodobé výstavy knih ze vzácné rodové knižní sbírky čítající na 65 000 svazků, pokračuje velkým přijímacím pokojem s krásným nábytkem a malbami starých mistrů od Jana Brueghela staršího, Petera Paula Rubense, Paola Veroneseho a Giovanni Paola Paniniho, a dále do hudebního pokoje. Návštěvník pak prochází budoárem, ložnicí knížete a kněžny, rodinnou kaplí, jídelnou, pokojem se zbraněmi a síní s loveckými trofejemi, kde může obdivovat celou řadu pozoruhodných předmětů z rozsáhlé sbírky zbraní. Intimní pohled do prostředí, které ukazuje, jak žila česká šlechtická rodina, končí v galerii portrétů, kde lze spatřit obrazy členů rodiny Lobkowiczů z devatenáctého a dvacátého století, včetně těch ze současné generace, jejichž posláním je zachovat, studovat a chránit Lobkowiczké sbírky a zároveň zajistit, aby tyto výjimečné sbírky zůstaly zpřístupněny veřejnosti.  Vstupné: Dospělí: 150 Kč  Děti (do 12 let) / studenti / senioři: 100 Kč Rodina (2 dospělí + 2 děti): 360 Kč Zámek Nelahozeves je otevřen každý den kromě pondělí, od 9:00 do 17:00. Prohlídku zámecké expozice je možné absolvovat pouze v doprovodu průvodce. Pro aktuální informace o obsazenosti prohlídek a pro rezervace většího počtu osob prosíme volejte na telefonní číslo 724 557 617 Pod zámkem se nachází rodný dům Antonína Dvořáka, v němž je dnes muzeum věnované životu a dílu tohoto významného českého hudebního skladatele. Tento dům také vlastní rodina Lobkowiczů.

Přečíst více

Lobkowicz (Hrad Střekov)

0,0

Hrad Střekov se nachází na strmé skále nad řekou Labe, přibližně 90 kilometrů severně od Prahy. Je jednou z nejnavštěvovanějších kulturních památek v severních Čechách. Otevírací doba Březen, duben & říjen | středa–neděle: 10:30 – 17:00 Květen & září | úterý–neděle: 9:30 – 17:00 Červen až srpen | úterý–neděle: 9:30 – 18:00 Vstupné Dospělí: 120 Kč Děti (6-12 let) / studenti / senioři: 100 Kč Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 250 Kč Školní skupiny (min. 10 studentů): 60 Kč za osobu Skupiny nad 10 osob: 90 Kč za osobu   Historické počátky Stavba hradu Střekova byla pravděpodobně zahájena v roce 1316, kdy se Jan Lucemburský rozhodl vybudovat nad řekou Labe hrad, který měl sloužit jako strážní a celní stanice pro zajištění bezpečnosti labské plavby a obchodní cesty do Německa. Pozemky i skála byly uděleny v léno Peškovi z Veitmile, který byl pověřen jeho stavbou. Po roce 1479 hrad přešel do vlastnictví Glaců ze Starého Dvora, kteří nechali opravit původní opevnění a rozšířili hrad o další budovy poblíž menší věže a východní zdi. Hrad měnil majitele až do roku 1563, kdy jej koupil Václav Popel z duchcovské větve rodu Lobkowiczů. V roce 1599 se stal součástí dědictví Adama Havla z Lobkowicz, jehož prostřednictvím se dostal do majetku roudnických Lobkowiczů v roce 1615. Objekt vlastního hradu je poměrně dobře zachován, přestože byl během své historie několikrát zpustošen. Hrad utrpěl velké škody během třicetileté války, kdy byl hrad pro svou strategickou pozici střídavě obsazován císařskými, saskými a švédskými vojsky, a za sedmileté války, kdy byl obléhán rakouskou a pruskou armádou. Charakteristické architektonické prvky Hrad je rozdělen na dvě části, které jsou propojeny obloukovým mostem, jenž se klene nad přírodním příkopem. Z nejstarší stavební fáze se do dnešní doby dochovala část paláce nepravidelného obdélného půdorysu s monumentální válcovou věží a malou věží, která střežila vstup do hradu. Obrannou funkci měly plnit i půlkruhové bašty. Architektonická koncepce Střekova, kdy se hrad sestával ze dvou propojených částí, bylo užití baštna svou dobu velmi neobvyklým řešením. Střekovské bašty, budované po francouzském vzoru, byly pravděpodobně prvním příkladem tohoto typu obranné architektonické struktury v Čechách. Hrad Střekov v 19. a 20. století S příchodem romantismu v 19. století začala zřícenina hradu lákat k návštěvě básníky, malíře a hudebníky. Johann Wolfgang Goethe označil úchvatný výhled ze Střekova přes údolí řeky za jeden z nejkrásnějších v Evropě a Richarda Wagnera zdejší pobyt inspiroval ke zkomponování opery Tannhäuser. Spolu s ostatním majetkem rodiny Lobkowiczů byl Střekov zkonfiskován nacisty a později komunistickou vládou a v restituci navrácen na počátku 90. let. Dnes se na hradě nachází historická expozice, jejíž součástí jsou kresby a fotografie hradu, repliky zbraní a zbroje a trojrozměrný dřevěný model hradního komplexu. Pravidelně se zde také konají krátkodobé výstavy. Otevírací doba mimo sezonu: Prohlídku hradu je možné zorganizovat i mimo sezonu. Více informací na tel. 475 531 596 nebo e-mailem na strekov@lobkowicz.com.

Přečíst více

Loreta Praha, Mariánske poutní místo s klenotnicí …

4,3

Barokní poutní místo, zvonohra, Loretánská klenotnice, 3D model krypty, sezónní výstavy. / Baroque pilgrimage site, carillon, Loreto Treasury, 3D model of the crypt, seasonal exhibitions. Pražská Loreta je nesmírně pestré místo, spojující v sobě tři hlavní "mody" fungování: 1) LORETA MUZEJNÍ - každý den se Loreta otevírá pro návštěvníky jako muzeum. V rámci individuální prohlídky je možno projít prakticky celým areálem, prohlédnout si všech šest kaplí v ambitu, samotnou Loretánskou kapli uprostřed arkádového dvora - Santa Casu a nádherný rokokový interiér kostela Narození Páně. V patře ambitu na návštěvíky čeká zážitek z proslulé klenotnice, jejímž zlatým hřebem je Diamantová mostrance ozdobená neuvěřitelnými 6.222 diamanty. Díky nedávné sezónní výstavě Skrytá tvář Loretánského pokladu je aktuálně v prostorách ambitu vystaven prakticky celý soubor světoznámého pokladu, včetně nově restaurovaných děl, která byla dosud uložena v depozitářích. Na léto 2016 se připravuje nová výstava Dientzenhoferové a Loreta, která představí stavební vývoj Lorety s akcentem na pozoruhodnou architekturu hlavního průčelí, jež právě prochází náročnou rekonstrukcí. Loreta je zajímavým cílem také pro školní skupiny - nabízíme skupinové slevy pro žáky ZŠ i studenty SŠ. 2) LORETA DUCHOVNÍ - mimo otevírací dobu Lorety jako muzea je Loreta přístupná poutníkům. Pravidelné mše svaté, ale i individuální poutní mše pro skupiny poutníků z celého světa navazují na duchovní tradici poutního místa, jehož historie sahá hluboko do 17. století. Chcete-li okusit duchovní rozměr Lorety a plánujete-li pouť do Prahy, neváhejte nás kontaktovat! V r. 2016 se Loreta poprvé zapojí do mezinárodního projektu Noc kostelů, který se letos bude konat v pátek 10. června. 3) LORETA HUDEBNÍ - staletá hudební tradice místa je závazkem i výzvou pro současnost. Loreta jako jediný objekt v republice disponuje výjimečným hudebním nástrojem - barokní zvonohrou, která loni oslavila kulaté 320. výročí svého vzniku. Většina návštěvníků města ví, že automat zvonohry hraje každou celou hodinu mariánskou píseň Tisíckráte pozdravujem Tebe, méně lidí tuší, že zvonky se také dají ovládat klaviaturou jako skutečný hudební nástroj. Loreta celoročně o nedělích a svátcích pořádá koncerty zvonohry - neváhejte a spojte svou návštěvu s nevšedním hudebním zážitkem - program koncertů je na webu a FB Lorety! Také varhany v kostele Narození Páně jsou vynikajícím koncertním nástrojem. Pokud nás navštívíte v sobotu odpoledne, můžete v rámci prohlídky vyslechnout varhanní koncert (koncerty se konají v období duben-říjen). Nabízíme také speciální akci "Otevřený kůr" - komentovanou prohlídku varhan s ukázkami hry na tento královský nástroj. Aktuální nabídku dalších koncertů najdete na našich webových stránkách. Těšíme se na vaši návštěvu!  

Přečíst více

Lužický seminář (Lužický seminář - muzeum, knihovn…

0,0

Místo pro setkávání mezi Čechy a Lužickými Srby v přízemí budovy. Sídlí zde Společnost přátel Lužice a Hórnikova lužickosrbská knihovna. V letech 1728-1954 zde byla (s krátkými přastávkami) lužická kolej pro studenty bohosloví, v závěrečné fázi i dalších univerzitních oborů. V přízemí (bývalá jídelna) je dnes prostor s malým muzeem, knihovnou a galerií, který slouží pro setkávání mezi Čechy a Lužickými Srby, pro různé přednášky a jiné akce. Sídlí zde Společnost přátel Lužice a Hórnikova lužickosrbská knihovna.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.